Ubrzat će se postupak upućivanja osuđenika u zatvor

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila nacrt prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvorom, kojim će se ubrzati postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, ali i stvoriti uvjeti za uvjetni otpust pod elektroničkim nadzorom.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica pojasnio je kako zakon o izvršavanju kazne zatvorom datira iz 1999. godine te da je mijenjan 13 puta, pa stoga treba donijeti novi zakon.

Prijedlogom zakona ubrzava se postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, osigurava jednakopravni položaj svih zatvorenika i podiže razina sigurnosti kaznionica i zatvora.

Jednako tako poboljšavaju se uvjeti izvršavanja kazne zakona, kao i ostvarivanje prava zatvorenika, te utvrđuje djelovanje zatvorske bolnice u Zagrebu kao kaznionice sa statusom zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost, kazao je Malenica.

Također, naglasio je, zakonom se osigurava bolja zaštita prava žrtava kaznenih djela i prekršaja.

Novina je i što se zakonom daje pravna osnova za donošenje pravilnika o uvjetnom otpustu pod elektroničkim nadzorom, koji do sada nije postojao, dodao je ministar.

Vlada je na sjednici donijela i uredbu o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave radi usklađenja sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, kojim je došlo do smanjenja broja tijela državne uprave.

Malenica je istaknuo da se navedenim prijedlozima nije došlo do povećanja broja okvirnih izvršitelja u u tijelima državne uprave niti do povećanja broja upravnih organizacija.

“Štoviše, ostvaruje se značajno smanjenja broja izvršitelja i ustrojbenih upravnih organizacija radi učinkovitijeg obavljanja poslova”, kazao je.

Vlada je također prihvatila pokroviteljstvo Republike Hrvatske nad 25. danima hrvatskog filma “Ivo Gregurević” u Orašju u Bosni i Hercegovini bez preuzimanja ikakvih financijske obveza.