U Zagrebu održan okrugli stol na temu “Budućnost financiranja poljoprivrede u Hrvatskoj u okviru nove Zajedničke poljoprivredne politike EU u razdoblju od 2021.-2027.”

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore u Zagrebu je održan okrugli stol na temu “Budućnost financiranja poljoprivrede u Hrvatskoj u okviru nove Zajedničke poljoprivredne politike EU u razdoblju od 2021.-2027.”.

Državni tajnik Ministarstva poljiprivrede Tugomir Majdak istaknuo je stav Hrvatske koja se protivi smanjenju EU proračuna za financiranje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

“Ne podržavamo ni smanjenje doprinosa EU za slabije razvijene regije s 85 na 70 posto, ali se zalažemo za bolje ciljanje potpora poljoprivrednicima.
EU se zalaže za stabilnu i otpornu poljoprivredu, ali i za brigu za okoliš, a hrvatski ciljevi u budućoj provedbi ZPP-a trebaju se usmjeriti na stabilan i siguran dohodak poljoprivrednika, uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda te nastavak modernizacije sektora i investicijskog ciklusa u strateške sektore.” kazao je Majdak.

Okrugli stol organiziran je uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske te sudjelovanje poljoprivrednika, akademske zajednice i dužnosnika iz Ministarstva poljoprivrede Mađarske.