U zagrebačkom srednjim školama počinje kampanja “Volim vitamine”

“Volim vitamine” naziv je edukativne kampanje koja počinje 12. rujna i trajat će do kraja godine u jedanaest zagrebačkih srednjih školama i učeničkih domova, gdje će se kroz edukativne radionice srednjoškolce podrobnije upoznati s prehrambenim sadržajem i pravilnom pripremom namirnica, uz poseban naglasak na važnost redovitog i dovoljnog unosa vitamina i minerala.

Kampanja je namijenjena srednjoškolcima i njihovim roditeljima, te će obuhvatiti oko 1100 korisnika.

U razdoblju adolescencije potrebe za unosom vitamina i minerala povećane su zbog intenzivnog rasta i razvoja organizma. Učenicima će biti dijeljeni školski međuobroci, odnosno hrana bogata vitaminima i mineralima, a svakom učeniku će biti izmjeren i  vitaminsko-mineralni status.

Prvo mjerenje bit će na početku, a drugo, kontrolno, na kraju kampanje, gdje će učenici sami moći vidjeti odgovaraju li njihove prehrambene navike potrebama njihovog organizma  za vitaminima i mineralima, priopćili su organizatori.

Edukativnu kampanju, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, provodi Udruga za promicanje zdravog načina života “Zdravlje IQ”, uz potporu tvrtki Milsing d.o.o i Salvus d.o.o.

Rezultati mjerenja vitaminsko-mineralnog statusa zagrebačkih srednjoškolaca, provedenog krajem prošle godine među učenicima prvog razreda umjetničke i strukovne škole i gimnazija pokazali su da naši srednjoškolci ne unose dovoljnu dnevnu količinu vitamina i minerala. No, mjerenje je pokazalo je i da učenici mijenjaju loše prehrambeno ponašanje kada im se na to skrene pozornost.

Prvo mjerenje, na početku kampanje, pokazalo je da samo 30 posto učenika ima dobar status svih 10 mjerenih vitamina i minerala. Drugo, provedeno u prosincu, na kraju kampanje, pokazalo je da 56 posto, ili dvostruko više učenika, ima dobar status svih mjerenih vitamina i minerala.

Važno je naglasili i da je u prvom mjerenju 13 posto učenika imalo manjak gotovo polovice (4 i više) vitamina i minerala, a u drugom mjerenju njih 3 posto.

N.A./H