U Vukovaru zajednička vježba gorskih službi spašavanja Hrvatske i Srbije

Izvor: HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Gorska služba spasavanja Srbije održale su u subotu na vukovarskom Vučedolu zajedničku završnu vježbu EU projekta CIPRAS pod nazivom “Potraga za nestalim osobama na neurbanim područjima”.

Na vježbi je sudjelovalo 20-ak pripadnika slavonskih GSS stanica i 14 iz srpskih stanica gorske službe spašavanja, a zajedno su radili na spašavanju u ruševinama, u nepristupačnom području i na vodi.

“Poseban dio vježbe odnosio se na potražne pse koji su jedan od ključnih resursa u traganju i spašavanju. Dobro istrenirani psi mogu zamijeniti i do 20-ak ljudi tako da nam je jedan od prioriteta bio i povećanje broja pasa u našoj službi”, rekao je voditelj projekta Robert Jagodić iz GSS-a Zagreb.

Podsjetio je kako je projekt CIPRAS odobrio i financirao Generalni direktorat EU Komisije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć, s ciljem unaprjeđenja metoda potraga na neurbanim područjima i primjene tih metoda u sustavu civilne zaštite.

“Realizirali smo i novi priručnik s uputama kako se odgajaju i treniraju potražni psi, razvili smo vrlo kompleksnu softversku aplikaciju za upravljanje potragama, sredili neke procedure i uveli ih u jedan kontinuirani redoslijed, a ljudi koji su sudjelovali u projektu i dalje su vrlo motivirani”, sažeo je Jagodić rezultate provedbe projekta CIPRAS.