U Slovačkoj održan sastanak ministara poljoprivrede Višegradske skupine

U gradiću Oponice u Slovačkoj, danas poslijepodne održan je sastanak ministara poljoprivrede Višegradske skupine (Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska) + 4 (Hrvatska, Bugarska, Rumunjska i Slovenija).
Domaćin skupa bila je Gabriela Matečna, zamjenica premijera i ministrica poljoprivrede Slovačke, a Hrvatsku je na sastanku predstavljao državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.
Na sastanku su se iznosila i usuglašavala stajališta vezana uz pregovore o reformi ZPP-a u dijelu definicije aktivnog poljoprivrednika, ruralni razvoj, upravljanje rizicima u poljoprivredi te poljoprivredna istraživanja i inovacije.
Potpisana je zajednička ministarska izjava o nepoštenim trgovačkim praksama.