U Sisačko-moslavačkoj županiji više od 40 000 oštećenih kuća i stanova

U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 40 089 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je njih 38 094, izvijestili su u petak iz te županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 423 stambenih objekata, a zbog oštećenja 4 285.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 758 objekata, dok su mjere hitne intervencije potrebne za 4 557 objekata.

Uporabljivo i bez oštećenja su 704 objekata, a bez ograničenja njih 7 305.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 17 062 objekta, stoji u priopćenju.