U Sabor upućen konačni prijedlog izmjena Zakona o zaštiti potrošača

HINA/ Tomislav PAVLEK

Ugovor sklopljen na daljinu putem telefona ubuduće će se smatrati sklopljenim nakon što potrošač trgovcu dostavi potvrdu svoje suglasnosti o njegovom sklapanju, potpisom ili informacijom elektroničkom poštom, predviđa konačni prijedlog izmjena Zakona o zaštiti potrošača koji je Vlada sa sjednice u četvrtak poslala u Hrvatski sabor.

Vezano uz sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona, a s obzirom na učestale pritužbe potrošača, Vlada predlaže da se za predmetne ugovore propiše trenutak njihovog sklapanja, a ugovor se smatra sklopljenim kad potrošač nakon primitka ponude dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju ugovora potpisom ili informacijom elektroničkom poštom, objasnio je ministar gospodarstva Darko Horvat.

Zakonske izmjene predviđaju i da se obvezno isticanje redovne cijene i snižene cijene nekog proizvoda ubuduće odnosi isključivo na prodaju unutar poslovnih prostora, ne i na oglašavanje.

Jasnije se određuje i da regulatorna tijela imaju obvezu osnivanja svojih savjetodavnih tijela, te se predlaže njihovo osnivanje samo u jedinicama lokalne samouprave, ne i u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Predloženo je i da udruge za zaštitu potrošača objavljuju na svojim mrežnim stranicama popise jedinica lokalne samouprave te trgovaca – pružatelja javnih usluga, u radu čijih savjetodavnih tijela, odnosno povjerenstva sudjeluju njihovi predstavnici.

U cilju informiranosti potrošača predlaže se da takve popise Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

Saboru upućen i konačni prijedlog Zakona o žigu

Vlada je u Sabor uputila i konačni prijedlog Zakona o žigu kojim se, među inim, ukida dosadašnja obveza da se znak koji se štiti kao žig mora moći grafički prikazati.

Ubuduće će se tako žig moći prikazati na bilo koji način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite žigom, čime se omogućava razvoj nekonvencionalne vrste žigova poput zvučnih, pokretnih i hologramskih.

Uspostavlja se i pravni okvir za zaštitu tradicionalnih izraza za vina, zajamčenih tradicionalnih specijaliteta, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti od neovlaštene registracije žigom, uvođenjem odgovarajućih tzv. apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga koji sadrže takve izraze.

Vlada je na sjednici donijela i uredbu o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku, kojom se detaljno propisuju uvjeti i načini upravljanja privremeno oduzetim pokretninama, nekretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima, novcem i vrijednosnim papirima.

“Ova uredba popunjava petogodišnju pravnu prazninu, jer je Zakonom o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom iz 2013. godine bilo određeno da će Vlada donijeti takvu uredbu. Međutim, prethodna vlada takvu uredbu nikada nije donijela”, rekao je ministar državne imovine Goran Marić. (H)