U policiju će se moći i s trogodišnjom srednjom školom

Izmjenama i dopunama Zakona o policiji koje je od petka u postupku javnog savjetovanja pustilo Ministarstvo unutarnjih poslova o kojima će svi zainteresirani svoje mišljenje na e-savjetovanju moći izreći do 17. srpnja.

Prema važeće pravilima za prijam u policiju i popunjavanje radnih mjesta policijskih službenika, osoba koja se prima u policiju, među ostalima morala je imati završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju, a sada će se moći prijaviti i oni koji imaju završenu trogodišnju školu.

Ostali uvjeti, poput onoga da policajac ne smije biti član stranke ili da mora biti osoba dostojna obavljanja policijske službe s posebnom psihičkom i tjelesno-zdravstvenom sposobnošću, ostaju nepromijenjeni. Prijedlog zakona donosi i novinu koja bi, ako bude prihvaćena, uvela naknadu za stanovanje. Pravo na tu naknadu imao bi policijski službenik raspoređen u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta, a koji nema riješeno stambeno pitanje i ne prima naknadu troškova međumjesnog prijevoza.

U prijedlogu zakona definira se da se “smatra da policijski službenik ima riješeno stambeno pitanje ako on ili član njegove obitelji (supružnik, maloljetno dijete ili dijete na redovnom školovanju, a s kojim živi u obiteljskom domaćinstvu) u mjestu rada ili u mjestu udaljenom do 100 kilometara od mjesta rada ima u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću”. To znači da bi naknadu dobivali oni koji su raspoređeni u neku policijsku postaju, a nemaju u krugu od sto kilometara oni ili njihovi članovi obitelji kuću ili stan. Pravo na naknadu imali bi policijski službenici koji rade na otoku, a mjesto prebivališta im je na kopnu ili drugom otoku, ili obratno, bez obzira na udaljenost.

U obrazloženju zakona objašnjen je i motiv za uvođenje ove mjere, koja bi se počela primjenjivati od sljedeće godine. Ističe se da je praksa pokazala da je u pojedinim policijskim upravama, a primarno u PU dubrovačko-neretvanskoj, PU istarskoj, PU ličko-senjskoj, nezadovoljavajuća popunjenost radnih mjesta policijskih službenika domicilnim stanovništvom, pa se polaznike tečaja za zanimanje policajac, nakon završenog tečaja, na temelju ugovora na pet godina raspoređuje u navedene policijske uprave.

“S obzirom na nedostatna primanja, nedostatak smještajnih kapaciteta (službenih i privatnih), posebice tijekom trajanja turističke sezone, policijskim službenicima je izrazito teško organizirati i podmirivati obveze vezane uz smještaj. To, kao i odvojenost od obitelji i mjesta prebivališta su važniji razlozi zbog kojih policijski službenici, nakon isteka ugovornog roka, inzistiraju na premještaju”, navodi se u obrazloženju. U cilju “zadržavanja policijskih službenika u policijskim upravama u koje su raspoređeni, poticanja motivacije za policijsku službu, zadovoljavanja njihovih socijalnih i obiteljskih prilika”, predlaže se uvođenje naknade za stanovanje.

Procjena je da bi pravo na naknadu imalo oko 1.500 policajaca, a ona bi iznosila tisuću kuna neto, što znači da bi država morala izdvojiti brutto 1.800 kuna. Godišnje bi to bilo 34,2 milijuna kuna, piše Novi list.