VIDEO/ U novom ZPP-u potpora za mlade poljoprivrednike raste na 100 tisuća eura

Foto: Hina

Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta održanoj prošlog tjedna u Bruxellesu, Europska komisija predstavila je detalje pojednostavljenja Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za naredno vremensko razdoblje nakon 2021. godine.

Zamjenik direktora Glavne uprave za poljoprivredu Mihail Dumitru u opsežnom izlaganju posebno je predstavio smanjenja administrativnog tereta za poljoprivrednike i administraciju u državama članicama, glavne elemente novog pristupa provedbe ZPP-a zasnovanog na rezultatima umjesto na strogim pravilima, provjerama i kaznama, kao i nova pravila koja će bolje odgovarati stanju na terenu i lokalnim karakteristikama prostora.

Pojednostavljenje ZPP-a će se ostvariti kroz usmjereno planiranje samo jednim dokumentom po državi članici (27 umjesto dosadašnjih 209 različitih dokumenata) u kojem će biti obrađena sva područja ZPP-a. Navedeno će prema tvrdnjama Komisije pomoći i administraciji i poljoprivrednicima da sve podatke nađu na jednom mjestu te na taj način steknu pravnu sigurnost i osiguraju jednaka pravila tržišne utakmice.

Također, iz ZPP-a nestaju stroga pravila poput onih za ekološki značajna područja koja su morala udovoljavati strogim uvjetima (npr. širine međa od 10 metara). Države članice moći će određivati dimenzije karakteristične njihovim lokalnim prilikama i tradiciji.

Dosadašnja pravila za mlade poljoprivrednike također će se izmijeniti kako bi u oba stupa ZPP-a vrijedila ista pravila. Također na snazi ostaju samo neka pravila poput plaćanja po hektru, gornja granica starosti za mlade poljoprivrednike, mjere za potporu osnivanju novih poljoprivrednih gospodarstva, obveza upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom te se uvodi obveza edukacije. Države članice dobivaju priliku usmjeriti određene mjere potrebne mladim poljoprivrednicima, ali i zadržati uvjete koji se više ne primjenjuju na razini EU ako ih smatraju relevantnima.

Provedba nadzora, provjera i kažnjavanja bit će također olakšana, te će se za to koristiti sva dostupna tehnologija, uključujući i satelite. Države članice bit će u mogućnosti dizajnirati svoj vlastiti sustav kontrola i kazni uključujući i donošenje odluka o razini kontrola, tipovima i oblicima kazni te druge pojedinosti. Također, države članice bit će u mogućnosti koristiti se geoprostornim aplikacijama kako bi olakšale rad administraciji. Takva fleksibilnost zajedno s mogućnostima dizajniranja vlastitih mjera omogućit će državama članicama i poljoprivrednicima smanjenje administrativnog tereta (poput kontrola na gospodarstvima) ako će se kontrole moći provoditi korištenjem novih tehnologija.

Zastupnici su kritizirali Europsku komisiju jer tvrde da još uvijek ima puno nepoznanica i da Komisija nije dala argumente kako će se osigurati da novi ZPP i dalje ostane zajednička europska politika i da nisu dobili garancije da se neće produbiti jaz između država članica te stvoriti nove nejednakosti.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir pozvala je na argumentiranu raspravu smatrajući da se kod utvrđivanja novih pravila treba voditi interesima poljoprivrednika i država članica te da svi zajednički trebamo tražiti najbolja rješenja bez politiziranja. U svom se izlaganju posebno dotaknula teme mladih poljoprivrednika s obzirom na to da zagovara veću distinkciju i usmjerenije potpore između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika s ciljem da se ukine ograničenje od 5 godina u kojem mladi poljoprivrednici mogu koristiti potpore i da se taj rok produži.

S obzirom na to da prema dostupnom prijedlogu Komisija planira ukinuti ograničenje od 5 godina, no nije jasno hoće li taj rok moći određivati države članice, zastupnica Petir zatražila je dodatno obrazloženje od Komisije. Ograničenje prema kojem bi države u svoje strateške planove u okviru ZPP-a trebale uključiti namjensko odvajanje iznosa koji odgovara iznosu od najmanje 2 % godišnje omotnice za izravna plaćanja za mlade poljoprivrednike je zadržano uz prijedlog podizanja gornje granice iznosa koji države članice dodjeljuju u obliku jednokratnih potpora na maksimalnih 100 000 eura što bi se moglo kombinirati s drugim financijskim instrumentima.

Komisija je odgovorila i na primjedbe zastupnika da novi prijedlog ZPP-a vodi prema renacionalizaciji istaknuvši da žele zadržati zajedničku prirodu te dodanu vrijednost ZPP-a osiguravajući ravnopravne uvjete poljoprivrednicima dok državama članicama daje mogućnost određivanja pravila usmjerenih na postizanje predloženih devet ciljeva ZPP-a:

Poticanje održivog prihoda i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava na području EU-a kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe hranom; Snažnija tržišna orijentacija i povećanje konkurentnosti, među ostalim, većom usmjerenošću na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju; Poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom; Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije; Poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak; Doprinos zaštiti bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza; Privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje razvoja poduzetništva u ruralnim područjima; Promicanje zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo; Poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, kvalitetnu i na održiv način proizvedenu hranu, te dobrobit životinja.