U Metkoviću održan 33. redovni Sabor Hrvatskog ronilačkog saveza

U prostorijama Centra za kulturu u Metkoviću danas je održan 33. redovni Sabor HRS-a.
Na Saboru je bilo nazočno 60% klubova s pravom glasa. Osim usvojenih izvješća o radu, plana prihoda i rashoda, te plana aktivnosti rada za 2022. godinu, članovi Sabora su se posebno osvrnuli na aktualnu situaciju u HRS-u potaknutu od strane nekolicine sportaša i bivšeg trenera HRS-a okupljenih u Inicijativu APNEA S.O.S.

Zbog novonastale situacije i zaštite ugleda i moralne odgovornosti svi dužnosnici saveza su dali svoje mandate na raspolaganje Saboru. Nakon kraće rasprave i pojašnjenja svih događanja koji su se dogodili u zadnjih par mjeseci, delegati na Saboru nisu prihvatili ponuđene mandate već su dali jednoglasnu podršku svim dužnosnicima HRS-a do isteka mandata.

Osim navedenog pozvane su sve članice HRS-a da svojim radom nastave promovirati ronilaštvo u Hrvatskoj i štiti dignitet i ugled HRS-a kao i samih sportaša.

N