U Luksemburgu održan sastanak Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva EU

EU Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) u Luksemburgu je održalo dvodnevni sastanak na kojem se raspravljao o brojnim poljoprivrednim temama.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak zajedno s mađarskim ministrom poljoprivrede predstavio je zahtjev Hrvatske za produljenje Privremenog okvira do 31.12.2022:

“Vezano za pripremu nacionalnog strateškog plana, taj je postupak u tijeku, a trenutno smo u fazi intenzivnih konzultacija s dionicima i kolegama u DG AGRI. Jedna od osnovnih pretpostavki za donošenje kvalitetnog programa, ali ujedno i najveći izazov, predstavlja osiguranje proizvodnje dostatne količine hrane uz istovremeno ispunjavanje ciljeva i očekivanja vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama te zaštitu okoliša i prirode. Ne dovodeći u pitanje važnost ispunjenja zelenih ciljeva, našim poljoprivrednicima važan je način kako ćemo do tih ciljeva doći. U tom smislu očekuju razumijevanje i podršku institucija zaduženih za upravljanje poljoprivrednom politikom na nacionalnom i europskom nivou.
Kod revizije tržišnih standarda predlažemo razmatranje i nekih drugih kategorija hrane poput proizvoda od žitarica i mesnih proizvoda. Sastav i kvaliteta tih proizvoda utječu na kvalitetu prehrane koja je u kontekstu održivih prehrambenih sustava prepoznata kao jedan od prioriteta.
Hrvatska pozdravlja obvezno označavanje podrijetla u slučaju mješavina meda iz različitih zemalja. U tom kontekstu, smatramo kako je jasno i transparentno navođenje naziva svih zemalja od kuda med potječe, neophodna informacija za potrošača.
Smatramo kako ćemo produljenjem Privremenog okvira za državne potpore do kraja 2022. godine pružiti našim poljoprivrednicima i poljoprivrednom sektoru dodatnu sigurnost kako bi osigurali nastavak njihovih aktivnosti.
S druge strane, mislim da je nužno i povećanje iznosa potpora s obzirom da i dalje postoji mnogo nesigurnosti i opasnosti od novih poremećaja” kazao je Majdak.

Povjerenik za poljoprivredu EK Janusz Wojciechowski pozitivno je reagirao na prijedlog ove intervencije.

Državni tajnik Majdak je također podržao intervenciju Belgije koja je ukazala na probleme u svinjogojskom sektoru te potrebi aktivacije raspoloživih tržnih mjera za svinjogojstvo s obzirom na poremećaje na svima razinama.

U prijepodnevnom dijelu prvog dana AGRIFISH-a raspravljalo se o nizu ribarskih tema, a zadnji dan sastanka nastavljena je rasprava s Komunikacijom o novoj strategiji za šume do 2030. te ostalim temama iz šumarstva.