U javnoj upravi stranke moraju držati udaljene dva metra

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Počele su pripreme za rad tijela državne uprave radi sprečavanja širenja koronavirusa u Hrvatskoj, na način da djelatnici trebaju biti dva metra udaljeni od stranaka.

Ministar Ivan Malenica poslao je uputu da svi djelatnici u tijelima državne uprave moraju voditi računa o tome s kim su bili na udaljenosti manjoj od dva metra ili dulje od 15 minuta u posljednja dva dana. Jedna je to od mjera za sve javne službenike da, u slučaju ako obole od koronavirusa, mogu epidemiolozima reći s kim su bili u kontaktu.

No stranke koje im dolaze moraju “držati” na fizičkoj udaljenosti od najmanje dva metra, a sastanke održavati kada je nužno te pojačati telefonsku i komunikaciju e-mailom.

Svi zaposlenici državne uprave moraju pripremiti predmete na kojima rade kako bi ih mogao preuzeti netko drugi ako se oni razbole. Taj “netko drugi” bit će netko od njihovih kolega koji su manje rizična skupina.

Naime, svako tijelo državne uprave mora imenovati koordinatora za koronavirus koji mora popisati sve djelatnike. Taj popis mora sadržavati, osim telefonskog broja, podatke o tome je li zaposlenik stariji od 60 godina, ima li kakvu kroničnu bolest, ima li djecu, skrbi li kod kuće o nekom starijem, primjerice roditeljima.

Čelnik svake jedinice svakog odjela unutar tijela državne uprave zatim će definirati listu nužnog osoblja. Rizik se procjenjuje i na temelju toga ima li zaposlenik automobil te koliko daleko živi od radnog mjesta i mora li koristiti javni prijevoz do posla.