U inozemstvu ste, a trebate hitno liječenje? HZZO vam vraća novac, a ovo su uvjeti

HZZO će vam u nekim slučajevima vratiti troškove hitnog liječenja tijekom boravka u inozemstvu. No, do svog novca moći ćete samo ako pratite točnu proceduru, a posebno na umu treba imati da je zahtjevu za povratom sredstava potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski te račun za liječničke usluge u trećim zemljama. U nastavku saznajte što još morate znati o ovoj mogućnosti, prenosi Dnevnik.hr.

Osigurana osoba koja u treću državu (koja nije članica EU/EEP/Švicarska niti ugovorne države) odlazi po privatnom poslu, pravo na korištenje zdravstvene zaštite na teret HZZO-a ostvaruje ako je prije odlaska u inozemstvo podnijela prijavu boravka u trećim državama i uplatila posebni doprinos koji iznosi 1,99 eura po danu boravka u inozemstvu. Ukoliko je osoba tijekom boravka u trećoj državi koristila hitnu zdravstvenu zaštitu, po povratku u Hrvatsku ima pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu plaćenih troškova HZZO-u.

“Uz zahtjev je potrebno podnijeti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa”, kažu iz HZZO-a i dodaju da se osoba koja koristi zdravstvenu zaštitu u trećoj državi mora odmah javiti radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka u Republiku Hrvatsku, ako joj to njeno zdravstveno stanje omogućava.

Ukoliko prije odlaska u treću državu osigurana osoba ne provede opisani postupak, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova korištene hitne zdravstvene zaštite.

Za radnika, osiguranika HZZO-a, koji je upućen na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treću državu prijavu podnosi poslodavac, koji je ujedno i obveznik uplate posebnog doprinosa.

“Radnik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u Hrvatsku. Obavezan ju je osobno podmiriti u cijelosti, a nakon povratka ima pravo podnijeti pisani zahtjev na naknadu troškova. Zahtjevu je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa”, napominju iz HZZO-a.

Obveznici plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu mogu biti oslobođeni njegovog plaćanja, ako su zdravstvenu zaštitu upućenog radnika u zemlji rada osigurali o svojem trošku.

Ne postoji mogućnost retroaktivnog oslobađanja od plaćanja doprinosa kada se radnik već nalazi u trećoj državi ili je taj boravak završen. Ako HZZO donese rješenje o oslobađanju od plaćanja posebnog doprinosa, ne snosi troškove korištene zdravstvene zaštite radnika u trećoj državi.

Za radnika, osiguranika HZZO-a, koji odlazi na službeni put u treću državu moguće je pribavljanje potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite prije ili tijekom službenog puta, s time da je poslodavac obveznik plaćanja posebnog doprinosa.

Radnik ostvaruje pravo na korištenje zdravstvene zaštite koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku. Račun za to plaća sam radnik, a kada se vrati u Hrvatsku ima pravo podnijeti zahtjev na naknadu troškova, piše Dnevnik.hr.

Poslodavac može biti oslobođen plaćanja posebnog doprinosa, ako je o istome HZZO odlučio rješenjem. Ne postoji mogućnost retroaktivnog oslobađanja od plaćanja doprinosa kada se radnik već nalazi u trećoj državi ili je isti boravak završen. Ako HZZO donese rješenje o oslobađanju od plaćanja posebnog doprinosa, ne snosi troškove korištene zdravstvene zaštite radnika u trećoj državi.