U Hrvatskom saboru izglasan novi Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Danas je u Hrvatskom saboru izglasan novi Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori kojim se ponovo uvodi obvezno članstvo, za sve OPG-ove upisane u Upisnik OPG-a temeljem novog Zakona o OPG-u, dok se za ostale organizacijske oblike poljoprivrednika omogućuje dobrovoljno članstvo.
HPK će uskladiti svoj statut i akte u roku od 60 dana od dana donošenja novog zakona, a do kraja 2018. se moraju provesti novi izbori u HPK.

Obveznim članstvom za sve poljoprivrednike upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava nastoji se u rad Hrvatske poljoprivredne komore uključiti što je moguće veći broj poljoprivrednika kako bi se osigurala vjerodostojnost u jedinstvenom zastupanju interesa svih poljoprivrednika u kreiranju javnih politika vezanih uz poljoprivredu i ruralni razvoj kako na nacionalnoj tako i na EU i međunarodnoj razini.

Iznos članarine od 6,00 kn mjesečno za članove Komore iznos je koji je financijski ispod određenih pogodnosti koje OPG-ovi i ostali poljoprivrednici već danas mogu ostvariti ukoliko su članovi Komore. Kroz rad Komore poljoprivredni proizvođači će organizirano i prema proizvodnim sektorima sudjelovati u radu savjeta, povjerenstava i drugih stalnih i povremenih tijela i tako će aktivno sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike na nacionalnom nivou, a u suradnji sa sličnim organizacijama iz drugih država članica i na europskom nivou, pogotovo u predstojećim pregovorima oko Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ukinuto je obvezno te je uvedeno dobrovoljno članstvo što je dovelo do rasipanja značajnog broja članova tako da danas Hrvatska poljoprivredna komora broji svega 500 članova, odnosno 0,3 % ukupnog broja poljoprivrednika Upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.