U Hrvatskoj je 2017. bilo 189 pokušaja suicida uzimanjem lijeka ili predoziranjem

Prošle je godine Hrvatska agencija za hranu i lijekove (HALMED) primila 3.840 prijava sumnji na nuspojave lijekova, što je za deset posto više nego godinu dana ranije. Svaka treća prijava, njih ukupno 1.335, ispunila je najmanje jedan od kriterija prema kojima se nuspojava smatra ozbiljnom, piše Novi list.

Udio ozbiljnih nuspojava u ukupnom broju prijavljenih povećao se s 32 posto u 2016. godini na 35 posto u prošloj godini. Prema istom izvješću, lani nije zabilježena niti jedna ozbilja nuspojava kod cjepiva.

Najviše štete od citostatika, antibiotika…

Prema službenim evidencijama, broj prijavljenih smrti kao posljedica nuspojave lijeka lani je bio jednak kao i 2016. godine – od njih je preminulo 78 pacijenata, mahom onkološkim, transplantiranim ili srčanim bolesnicima. Broj hospitaliziranih bio je značajno manji, no evidentiran je porast broja invalidnosti kao posljedica liječenja – 22 u odnosu na 15 u 2016. godini te više ozbiljnih i po život opasnih stanja izazvanih lijekovima, piše Novi list.

Na udaru su, kao i ranijih godina, stariji pacijenti, osobito oni koji paralelno uzimaju više terapija jer se time povećava rizik od neželjenih interakcija lijekova. Najviše su štete pacijentima radili citostatici, lijekovi za živčani sustav i antibiotici.

U prosjeku se svaka peta prijavljena nuspojava odnosila na pretjerani farmakološki učinak povezan s dozom ili učestalosti uzimanja lijeka, dok se samo 1,2 posto prijava odnosilo na neučinkovitost lijeka.

Najčešće su bile prijavljene blage nuspojave poput mučnine, proljeva, glavobolje i crvenila koje su karakteristične za klasične sintetičke lijekove, a od 2016. među najčešće prijavljivanim nuspojavama bilježi se i pretjerana pospanost (somnolencija) koju izazivaju lijekovi za živčani sustav.

Lani je, prema evidenciji Centra za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja (IMI) prijavljeno i 189 pokušaja suicida lijekom odnosno namjernim predoziranjem lijekom. Od tih 189 slučajeva, 151 je prijavljen kao pokušaj suicida namjernim predoziranjem lijekom.