U Brinju održana radionica „važnost recikliranja“

Foto: N. Mraović

U „Društveno kulturnom centru Brinje“ u ponedjeljak je održana edukativna radionica za djecu na temu recikliranja i održivog gospodarenja otpadom. Aktivnost je to u sklopu projekta „Nabavka komunalnog vozila za otpad“ kojemu je nositelj Komunalno društvo Brinje.

Ukupna vrijednost projekta je 1.694.600,00 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi. Radionicu je održala Sanja Puškarić Delač, a djeca su na radionici aktivno sudjelovala. Putem prezentacije razgovarala su o utjecaju čovjeka na okoliš, te načinima na koje svatko od nas može doprinijeti kako bi svi zajedno sačuvali planetu Zemlju. Naučili su razliku između smeća i otpada i upoznali pojam recikliranja. Sva djeca koja su sudjelovala na radionici već su jako dobro osviještena i znaju kako se otpad sortira, kao i kako nastaje kompost.

Zajedno su pronašli primjere i načine na koje možemo ponovno upotrijebiti neke stvari, većinom ambalažu, u druge svrhe. Nakon edukativnog dijela djeca su sudjelovala na radionici gdje su iskorištenim predmetima pronašli novu namjenu. Tako su od starih rola papira nastale životinje, dvorci i drugi zanimljivi predmeti. Imali su mogućnost i obojiti svoju bocu za vodu ili platnenu torbu za trgovinu. Bilo nam je svima zabavno i poučno. U sklopu ovog projekta održat će se još i dvije tribine-radionice za odrasle.

N/M.Javor