Tramišak imenovana predsjednicom UV Središnje agencije za projekte EU

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak

Predsjednicom Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u četvrtak je imenovana Nataša Tamišak na zatvorenoj sjednici Vlade.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Marko Pavić i članice Upravnog vijeća Ivana Jakir-Bajo i Nikolina Klaić. Novom predsjednicom Upravnog vijeća imenovana je Nataša Tramišak, koja je po položaju ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a članovima su imenovani Ante Matijević, koji je po položaju Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje i Velimir Žunac, kao predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, priopćeno je iz Vlade RH.

Državnom službeniku Mati Škrabalu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 21. studenoga, a ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova dano je, pod istim uvjetima, državnom službeniku Petru Mihatovu.

Dano je ovlaštenje i državnom službeniku Sebastianu Rogaču za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, s danom 1. prosinca, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 1. prosinca.

Predlaže se Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. izbor članova Nadzornog odbora tog društva: Daria Matanovića, Kate Sušac i Mirjane Čižmešije, najduže na šest mjeseci jer im ističe mandat. Na isti način je Skupštini društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. predložen izbor članova Nadzornog odbora toga društva: Vildane Megle, Dore Matošić i Saše Crneca do provedbe postupka izbora članova NO.