Traminac ledeno vino iz Misnih vina d.o.o. Trnava je Šampion Sabatine 2018.

U Malom Lošinju održava se 28. Međunarodni susret vinara i vinogradara Sabatina 2018. u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije koji je i ove godine okupio brojne posjetitelje, a pristiglo je i rekordnih 420 uzoraka vina.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i pokroviteljica Sabatine 2018. Marijana Petir proglasila je Šampiona Sabatine 2018. – Traminac ledeno vino 2009. iz Misnih vina d.o.o, Trnava, a menadžeru prodaje Vladi Babiću uručila plaketu s nagradom – put u Bruxelles i posjet EU institucijama.

Prije proglašenja Petir je održala panel na temu „Budućnost Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije“ na kojem je ukratko predstavila novosti u novom prijedlogu ove najdugovječnije politike Europske unije.

Na panelu je kazala kako se „ideja novog zakonodavnog paketa koji je predložila Europska komisija nastavlja na provedenu mini reformu, a usmjerena je na daljnje pojednostavljivanje postupaka, postizanje rezultata te uvođenje puno veće fleksibilnosti za države članice kako bi one kreirale, naravno unutar zadanih EU okvira, najbolje politike koje bi trebale biti na korist njihovih poljoprivrednika i koje najbolje odgovaraju lokalnom podneblju, potrebama i prednostima koje svaka država članica ima.“

Petir je kazala da će potpora iz oba poljoprivredna fonda EU usmjerena na daljnje poboljšanje održivog razvoja sektora poljoprivrede, sektora hrane te ruralnih područja te će morati doprinijeti ostvarenju tri opća cilja: poticanju pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede sa zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom, jačanju zaštite okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima Unije u području okoliša i klime, kao i jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.

Ova je godina posebno značajna za europsku poljoprivrednu politiku jer je Europski parlament donio svoje stajalište o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike u svibnju, a povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan predstavio je novi paket zakona u lipnju dok se trenutno vode rasprave oko prijedloga proračuna.

Petir je uspjela dobiti podršku Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta za svoj amandman kojim je zaštitila hrvatske poljoprivrednike od posljedica eventualnog smanjenja proračuna za poljoprivredu zatraživši da se poštuje sporazum o pristupanju Hrvatske Uniji prema kojem će hrvatski poljoprivrednici u 2022. moći koristiti puni iznos potpora iz EU proračuna.

Prije no što su proglašeni šampioni ovogodišnje Sabatine, Marijana Petir je poljoprivrednoj zadruzi Cres uručila poklon bon za preuzimanje 500 sadnica autohtonih sorti vinove loze sansigota, trojišćine, draganele i magrovine za sadnju pokusnog vinograda PZ Cres, a s ciljem obnove vinograda i vinogradarstva na Cresu.

Uručenjem poklon bona zastupnica Petir, zajedno s organizatorima Sabatine Zadružnim savezom Dalmacije, otvara novo poglavlje u revitalizaciji vinogradarstva i vina na otocima Mali Lošinj i Cres gdje je nekada bilo 200 hektara vinove loze, dok danas postoji samo jedan vinograd.