Sveučilište u Augsburgu potvrdilo da doktorski rad P. Barišića nije autoplagijat

Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Augsburgu utvrdilo je da doktorski rad bivšeg ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića nije autoplagijat, objavio je danas Jutarnji list, za koji je Barišić izjavio kako je sada jasno da je protiv njega bila provođena hajka usmjerena prema premijeru.

Na adresu Pave Barišića stigla je obavijest sa Sveučilišta Augsburg u kojoj ga predsjednica te ugledne institucije prof. dr. Sabine Doering-Manteuffel obavještava da je stručno povjerenstvo utvrdilo kako nema govora o (auto)plagiranju njegova doktorskog rada, donosi Jutarnji list, koji je objavio preslik te odluke.

Postupak ispitivanja proveden je zbog sumnje na znanstveno neprimjereno ponašanje na Sveučilištu u Augsburgu. Predsjednik povjerenstva izvijestio me da prema Pravilniku Sveučilišta nema nikakva znanstveno neprimjerena postupanja, stoji u dopisu koji je došao na zagrebačku adresu hrvatskog filozofa koji je doktorirao u Njemačkoj.

Barišić je za HRT izjavio da se radi o obavijesti koju je uputila predsjednica sveušilišta u Augsburgu. Ona me je izvijestila da prema nalazu povjerenstva vezano za prijavu o mojoj doktorskoj disertaciji nije bilo nikakvih akademskih ili znanstveno neprimjerenih postupaka.

Što s lažnim prijavama, upitao se Barišić i kazao između ostalog da se u starim kulturama s time se vrlo oštro razračunavalo.