Svečano promovirana 202 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

U Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu svečano su promovirana 202 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati su, odjeveni u svečane odore (toge) s akademskim kapama od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnoga kazališta došli u dvjema povorkama koje su predvodila dva sveučilišna pedela.

Između 10.20 i 10.30 kratkotrajno je bio zaustavljen promet na sjevernoj strani Trga Republike Hrvatske. Potom je u zgradu HNK ušla i povorka prorektora i dekana predvođena rektorom.