Sve se manje Hrvata odlučuje za crkveno vjenčanje

Unatoč činjenici da je u Hrvatskoj, prema popisu stanovnika iz 2011. godine, 86 posto deklariranih katolika, svoj brak u crkvi sklapa tek nešto više od polovice parova koji se odluče na taj korak u zajedničkom životu. No, razlike među regijama su velike pa tako dok se Ličani i Slavonci premoćno odlučuju za crkveni brak, Istrijanima i primorcima ta ideja nije toliko privlačna, javlja Večernji list.

Broj crkvenih brakova pada u kontinuitetu te je sada vrlo blizu broju građanski sklopljenih brakova. Prema podacima Ministarstva uprave, u prva tri kvartala prošle godine sklopljeno je 8439 vjerskih brakova i 7606 građanskih brakova što u postocima iznosi 52,6 % naprema 47,4 %.

Trend opadanja broja vjerskih brakova vidljiv je ako spomenemo da je 2009. godine udio vjerskih brakova iznosio čak 63,5 posto, piše Net.hr