Svakih 15 minuta jedna osoba u Hrvatskoj trpi neki oblik nasilja

Svakih 15 minuta jedna osoba u Hrvatskoj trpi neki oblik nasilja, a u slučajevima kada treba brzo osigurati pomoć žrtvama obiteljskog nasilja upravo skloništa imaju presudnu ulogu jer pružaju žrtvama pomoć u trenucima njihove najveće ranjivosti, istaknuto je na stručnom skupu “Skrb o žrtvama obiteljskog nasilja”, povodom obilježavanja 10. obljetnice rada Caritasove kuće za žrtve obiteljskog nasilja.

Službeni podaci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku navode kako su centri za socijalnu skrb tijekom 2016. zaprimili ukupno 5255 obavijesti policije o intervenciji u obitelji, a u njihovoj evidenciji je ukupno zabilježeno 7852 slučaja nasilja u obitelji, od čega je prema djeci počinjeno njih 1032, prema djeci i odraslim članovima 2583, a prema odraslim članovima obitelji 4237. Najveći broj počinitelja je muškog spola.

“Javna percepcija, progovaranje u borbi protiv nasilja nad ženama, jedna je od najvažnijih mjera kako i na koji način sve žrtve nasilja ohrabriti da progovore o nasilju, a samim time i potraže pomoć”, naglasila je državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić na skupu u organizaciji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Jelena Lončar napomenula je kako je kroz deset godina Caritas Zagrebačke nadbiskupije skrbio za 404 žrtve obiteljskog nasilja. Želja im je, kaže, raditi i na prevenciji nasilja u obitelji kako bi sigurne kuće imale što manje korisnika.

Prema podacima MUP-a o zabilježenom stanju, kretanju i obilježjima slučajeva nasilja u obitelji tijekom 2017. zabilježeno je 13.153 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji. Voditeljica Odjela za maloljetničku delikvenciju PU zagrebačke Nikolina Grubišić Požar istaknula je da su u 77 posto slučajeva to počinili muškarci – bračni, izvanbračni te bivši partneri.