SUNJA: Početna konferencija provedbe projekta „ZAŽELI“ program zapošljavanja žena

U općinskoj vijećnici u Sunji održana je Početna konferencija projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena, kojoj su nazočili zamjenik župana Sisačko moslavačkog Ivan Celjak, predsjednica Županijske Skupštine Sisačko moslavačke županije Ivanka Roksandić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Alenka Ljubešić sa suradnicom Mašenkom Sekulić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak Gordana Šegović i buduće gerontodomaćice koje će sudjelovati u provođenju projekta.

Nazočne je u ime Općine Sunja pozdravio i prigodnim se govorom obratio zamjenik načelnika općine Ivica Kozarić koji je između ostalog kazao da je za Općinu Sunja ovaj projekt iznimno važan i značajan jer će pripomoći u realizaciji i ostvarenju programskih osnova koje su u smjernicama rada iz djelokruga općinskog socijalnog programa.

Zamjenik župana Sisačko moslavačkog Ivan Celjak pozdravio je sve nazočne te kazao:

Ivan Celjak dožupan SMŽ

Udruga za pomoć „Treća dob“ je pomoć starijim osobama i nositelj je programa „ZAŽELI“ zapošljavanje žena kojim će se projektom zaposliti deset žena s područja općine Sunja koje će brinuti o značajnom broju korisnika, a radi se o potrebitima kojima je pomoć i njega itekako potrebna.

Dodao je da 10 žena koje su dugotrajno nezaposlene, starije, iznad 50 godina života brinut će o njima. SMŽ potiče javljanje jedinica lokalne samouprave i organizaciju civilnog društva s područja naše županije na ovaj program.

Ovaj program ne smo da osigurava pomoć potrebitima on osigurava i zapošljavanje nezaposlenih žena, osigurava razvoj civilnog društva jer udruga „Treća dob“ razvija svoje postojeće potencijale, razvija svoje aktivnosti kroz postojeće djelatnosti te se na taj način posredno osnažuje socijalnu osjetljivost. SMŽ daje punu podršku udruzi „Treća dob“ i općini Sunja u provedbi ovog projekt, kazao je zamjenik župana Sisačko moslavačkog župana Ivan Celjak .

Predsjednica Udruge „Treća dob“ Sanja Kozarić koja je jedna od najzaslužnijih što su sredstva iz socijalnog EU fonda namijenjena Sunji i provođenju ovog projekta zahvalila je svima na razumijevanju te istaknula:

Sanja Kozarić

„Danas smo se u Sunji okupili na Početnoj konferenciji provedbe projekta „ZAŽELI“ program zapošljavanja žena. To je jedan program koji je u potpunosti sufinanciran bespovratnim sredstvima iz socijalnog EU programa, koji se provode na cijelom području RH i koji su povukli najviše financijskih sredstava.

U općini Sunja projekt je „težak“ 1,8 milijuna kn, provodit će se 24 mjeseca rada gerontodomaćica i 30 mjeseci u administrativnom dijelu. Zaposlit će se 10 gerontodomaćica iz ciljane skupine i upravo je težište ovog programa da se zapošljavaju žene starije od 50 godina, koje su nekonkurentne na tržištu rada. Provedbom ovog projekta bit će školovane i osposobljene gerontodomaćice što će im se upisati u zvanje“, kazala je predsjednica Sanja Kozarić.

Jedan dio projekta „Treća dob“ provodi već 10 godina kroz suradnju sa svim nadležnim ministarstvima.