SUH traži da se mirovine ponovno dostavljaju putem pošte

Izvor: HP

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) zatražio je u utorak od Ministarstva rada i mirovinskog sustava izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO), kojom bi se ponovo omogućila dostava mirovina putem pošte.

SUH podsjeća da je isplata putem pošte ukinuta 2014. godine, kada je izmjenama zakona omogućena isplata mirovina isključivo putem banaka, a zakonodavna vlast ukidanje dostave mirovine poštom pravdala je visokim financijskim troškovima i mjerama jačeg nadzora nad korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja.

“Postojećim zakonskim odredbama neizravno i višestruko se diskriminira umirovljenike na osnovi mjesta stanovanja i zdravstvenog stanja. Iako zakon naizgled vrijedi jednako za sve, prilikom njegove primjene vidljiva je diskriminacija nemalog dijela umirovljenika”, ističe u priopćenju predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović.

Navodi kako nije ostvarena jednaka mogućnost korištenja mirovinskih prava kod korisnika, jer ne postoji ista rasprostranjenost poslovnica banaka i bankomata diljem Hrvatske. Time dolazi do geografske izoliranosti na otocima i ruralnim područjima, ali i u zgradama u urbanim središtima koje nemaju lift ili prilagođen pristup osobama smanjene pokretljivosti.

SUH stoga predlaže da se u okviru mirovinske reforme omogući onemoćalim i ranjivim umirovljenicima isplata mirovina dostavom do kućnog praga, i to automatski svima koji od liječnika primarne zdravstvene zaštite ishode potvrdu o smanjenoj mobilnosti uslijed bolesti i starosti.

Najteža posljedica sadašnjeg zakona je povećanje manipulacije i iskorištavanja umirovljenika koje čine pojedini članovi obitelji, rodbina, susjedi ili znanci.

Oni znaju da umirovljenici ne mogu samo otići u poslovnicu banke ili na bankomat pa uzimaju njihove bankovne kartice ili dobivaju punomoći, te uzimaju umirovljenicima njihova primanja, upozorava SUH.