Što će biti sa dječjim vrtićima ?

Na posljednjem se natječaju Dječjeg vrtića tražilo 33 odgojiteljice, javilo ih se samo 36 kandidata, a uskoro slijede novi natječaji.

Dok se u siječnju 2014. godine na natječaj Dječjeg vrtića Osijek, kojim se zapošljavalo 16 odgojiteljica, javilo čak 109 kandidata koji su prethodno dugo vremena na Zavodu za zapošljavanje čekali priliku za posao u struci, danas je situacija kada je pitanju stručni kadar za rad u vrtićima i jaslicama bitno drukčija.

Na natječaj gradske predškolske ustanove raspisan 5. lipnja kojim se tražilo 33 odgojiteljice, javilo se tek 36 kandidata, a kako je val umirovljenja prve generacije odgojitelja koji su sedamdesetih godina prošlog stoljeća završili studij predškolskog odgoja u sklopu nekadašnjeg Pedagoškog fakulteta tek krenuo, uskoro bi se moglo dogoditi da u osječkim vrtićima nema tko brinuti o djeci. Odnosno da, posve suprotno situaciji od prije četiri godine, radnih mjesta za odgojitelje ima, ali da ih nema tko popuniti, piše Glas Slavonije.

“Kandidata koji se prijavljuju sve je manje, a naše potrebe rastu sa sve većim brojem umirovljenja. Za sada situacija nije alarmantna, nekako se pokrivamo, ali ako ubuduće ne bude odgojiteljica na tržištu rada, biti će prisiljeni zapošljavati kadar iz srodnih struka ili pripravnike”, otvorena je ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek”, Marija Štambuk Čabaj.