Stipe Petrina zaposjeo govornicu Skupštine i ne odustaje

Ilustrcija

Sjednica šibensko-kninske Županijske skupštine održava se jutros na rubu incidenta. Nezavisni Stipe Petrina i vijećnici s njegove liste zaposjeli su govornicu te i na druge načine ometaju rad Skupštine.

Stipe Petrina traži ponavljanje konstituirajuće sjednice, dovodeći u pitanje njezinu legalnost, zbog čega je zatraženo i mišljenje Ministarstva uprave.

Ministarstvo je nezakonitim proglasilo izbor Mandatne komisije, no ne i vijećničke mandate, koji su dobiveni na lokalnim izborima.

Ali Petrina ne odustaje! Rezultiralo je to sveopćom gužvom, unošenjem u lice, povišenim tonovima i prijetnjama.

Nakon što je Petrina i poslije pauze i sat i pol vremena rasprave nastavio inzistirati da skupština nije legalna i nije se htio maknuti s govornice, župan Pauk pokušao je riješiti situaciju i izašao na govornicu.

“Ovo je silovanje skupštine, Petrina nas tjera da ga izbacimo i da idući put dovedemo zaštitare. Molim vas gospodo iz oporbe recite jasno i glasno, nemojte kalkulirati, ovo nije red. Ministarstvo koje odlučuje je dalo svoje mišljenje i jasno je da je skupština legalna. Sljedeća instanca je sud. Ali nemojmo da nas izmaltretira čovjek koji je mogao biti tu da je stavio svoju glavu u utakmicu. Neće nas sve maltretirati čovjek koji je manjina i ometati rad ove županije“, vidno iznerviran rekao je župan Pauk zaradivši pljesak HDZ-ove većine.

Iako se Petrina nije htio maknuti s govornice, a njegovi vijećnici su stajali iza njega, predsjednik skupštine Dujić je ustvrdio da je prisutno 32 od 42 vijećnika te da postoji kvorum nakon čega je nastavio sjednicu po dnevnom redu. Dakle, slijede vijećnička pitanja i izglasavanje točaka prema dnevnom redu.

Petrina cijelo vrijeme stoji za govornicom, a u jednom trenutku govorio je uglas sa Dujićem dok je u drugom počeo pjevati i na taj način ometati rad Skupštine. Skupština je potom nastavljena, Petrina je ostao za govornicom i za svaku točku upadao u riječ Dujiću te tražio da glasove ponovno prebroje te se svaki puta javio za raspravu.

Prigovor je ponovno imao i Stevo Žeželj s Petrinine liste koji je kazao da predsjednik skupštine svaku točku pokušava provući na brzinu bez da se prebrojavaju glasovi. Petrina je inzistirao da je sve lažirano da se glasovi za svaku točku broje krivo. “Kako 23. Pa ima vas 16! Gospodine Dujiću pa prebrojite vijećnike” – upadao je Petrina na što mu je Dujić odgovarao da se drži teme. Tako je otprilike bilo za svaku točku.

Stvari su izmakle kontroli kada je za govornicu, da bi objasnio jednu od točaka skupštine izašao župan Pauk, a Petrina se odbijao pomaknuti. “Nemoj da te plesnem” rekao je Pauk Petrini na što ga je Petrina zasuo salvom uvreda.

http://vijesti.hrt.hr/399886/stipe-petrina-zaposjeo-govornicu-skupstine-i-ne-odustaje