Sporazum zagrebačkog Sveučilišta i županije o izgradnji studentskog doma u Petrinji

Sporazum o izgradnji studentskog doma u Petrinji, kojeg su u utorak u Sisku potpisali rektor Damir Boras i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, prvi je takav sporazum između Sveučilišta u Zagrebu i jedne županije.

 Sporazumom je definirano da će Sisačko-moslavačka županija izraditi svu nužnu dokumentaciju za dom, kojeg će koristiti studenti petrinjskog Odsjeka Učiteljskog fakulteta, a Sveučilište će aplicirati za sredstva iz fondova EU.

 Vrijednost objekta sa 70 ležajeva, u sklopu kojeg će biti i studentski restoran, je oko 20 milijuna kuna. Za tu je potrebu fakultetu susjedna Osnovna škola u Petrinji već donirala parcelu za dom. 

 Rektor Boras je kazao kako zagrebačko Sveučilište na taj način potvrđuje da brine o tzv. malim fakultetima, poput Učiteljskog u Petrinji ili Metalurškog u Sisku, koji su uz dugu tradiciju zadržali i visoku razinu obrazovanja.

 “Sa svojim sveučilišnim odjelima, županija je postala pouzdan partner Sveučilišta u ostvarenju obrazovnih programa. Briga o mladima i njihovom obrazovanju, što je najvažnije za napredak, tako je postala zajednička zadaća”, poručio je Boras.

 Župan Žinić najavio je nastavak suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu, ostvarenjem projekta uređenja znanstveno-nastavnog i kulturnog centra u bivšoj Domobranskoj vojarni u Sisku, koju je država nedavno darovala županiji. 

 Učiteljski fakultet u Petrinji, kako je napomenuo prodekan Marko Badrić, ima čak 545 redovnih i izvanrednih studenata. Većina njih je iz drugih mjesta, pa će projekt studentskog doma biti od velike važnosti, ne samo za Petrinju i Sisačko-moslavačku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Oko 260 redovnih studenata sada putuje na nastavu u Petrinju ili privatno stanuje u Petrinji, pa će im budući dom biti od velike pomoći tijekom studija.