Spomenar: Kako je Hrvatski sabor donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. do 1990. godine

Piše: Pero Kovačević

Danas je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji su obilježili 20. stoljeće, sjetimo se svih žrtava totalitarnih i autoritarnih režima u Hrvatskoj. Hrvatska je zadnja zemlja koja je donijela Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. do 1990. godine.

Hrvatski sabor donio je Deklaraciju 30. lipnja 2006. godine, na prijedlog nas nekolicine tadašnjih zastupnika Kluba HSP-a (S. Letice, M. Rožića, T. Tadića, A. Đapića, P. Trgovčevića, V. Jukića, R. Tomašić i mene)-znači ne na prijedlog Vlade, hdz-e, sdp-a ili bilo kojeg aktera današnjih aktualnih političara. Prijedlog Deklaracije smo napisali S. Letica,T. Tadić i ja.

Slaven Letica i ja smo predstavili i branili Prijedlog Deklaracije na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Rasprava je bila žustra sa namjerom odbijanja Deklaracije, ali smo ih učinkovito matirali i rekli da Hrvatska mora uskladiti svoje zakonodavstvo sa pravnim stečevinama EU.

Prijedlog koji je sadržavao 14 točaka gotovo je u cijelosti prihvaćen od tadašnje HDZ-ove većine, s izuzetkom 14. točke koja je izbačena iz deklaracije a glasila je: “14. Konačno, Hrvatski sabor drži da svi oni koji su osobno počinili ili sudjelovali u počinjenju zločina totalitarnog komunizma u Hrvatskoj ili nad Hrvatima u svijetu trebaju biti sudski gonjeni i da nikako ne bi smjeli raditi na poslovima javne uprave, javnih službi, odgoja i obrazovanja, javnog informiranja, pravosuđa i na svim drugim poslovima koji su povezani ili mogu biti povezani sa zaštitom i promicanjem ljudskih prava i djelovanjem pravne države.”