Splitski SDP organizirao potpisivanje peticije vezano za gradnju crkve u Splitu 3

Hina

U Gradskom kotaru Split 3 u subotu prijepodne, na inicijativu gradskog SDP-a, organizirano je potpisivanje peticiju kojom će od Vijeća kotara tražiti sazivanje zbora građana, na kojem bi se izjasnili o prijedlogu gradnje crkve na najavljenoj lokaciji u njihovom kvartu.

 Splitski SDP, naime, traži povlačenje prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) na potezu sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste, gdje bi se u budućnosti trebala graditi nova crkva, ali i zdravstveno-dijagnostički centar.
 Traži i da se aktualni DPU stavi izvan snage te da se to pitanje riješi promjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP) nakon čega bi se krenulo u izradu novog DPU- a.
“Želimo da se građani ovog gradskog kotara izjasne o našem prijedlogu na zboru građana u trajanju od 12 sati tajnim glasanjem. Prikupljamo potpise za izjašnjavanje građana, naša je stranka jasno iznijela svoj stav, a to je da smo protiv gradnje, ne crkve kao crkve, već crkve na ovoj lokaciji. Bitno je da se u obuhvatu projekta Split 3 poštuje ono što je predviđeno projektom Split 3 jer je to gradski kotar i susjedni kotarevi, koji su obuhvaćeni tim projektom, urbanistički najbolje riješeni u Splitu, a po tome je naš grad poznat širom svijeta”, kazao je predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur. Napominje da vjeruje u pozitivan ishod.

Peticija se može potpisati do srijede, 11. travnja,  na platou ispred Robne kuće Prima 3, od 9 do 14 sati i popodne od 16 do 20 sati. (Hina)