Službe nakon potresa sa zagrebačkih ulica prikupile 10.000 tona otpada

Službe Grada Zagreba nakon potresa su prikupile 10.000 tona građevinskog otpada i šute s više od 600 lokacija, a pola ih je bilo na području Gornjeg i Donjeg grada, priopćili su iz Gradske uprave i izvijestili da se radovi nastavljaju.

Građevinski otpad i šutu, prikupljenu nakon razornog potresa uklonile su nadležne službe Grada Zagreba u koordinaciji s ekipama “Čistoće”, “Zagrebačkih cesta”, “Zrinjevca” i vatrogasaca.

Prema informacijama Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, prikupljeno je 10.000 tona građevinskog otpada i šute, s više od 600 lokacija, od čega se 300 lokacija odnosi na područje Gornjeg i Donjeg grada.

Izuzetak su: Amruševa ulica gdje iz sigurnosnih razloga, zbog izvođenja radova, nije bilo moguće izvršiti čišćenje i prolaz između Bakačeve i Cesarčeve ulice, zbog opasnosti od urušavanja, stoji u priopćenju.

Navodi se i da Ministarstvo financija – u Ulici Baruna Trenka i u Katančićevoj – organizira samostalno čišćenje.

Javna vatrogasna postrojba i dalje izvodi radove na sanaciji posljedica potresa pa se građevinski otpad, posebice s krovova, kao i šuta, i dalje učestalo prevoze na za to predviđena mjesta. 

Iz Gradskog ureda pozvali su građane koji iznose građevinski otpad ispred svojih kućnih adresa ili ih odlažu u kontejnere na ulici da o tome pravovremeno obavijeste službe i jave se na broj telefona 01/610-1566 ili na e-mail adresu Sektora za komunalno i prometno redarstvo: redarstvo@zagreb.hr.

U tu svrhu Zagrebački holding je na nekoliko lokacija u gradu, koje su najviše nastradale u potresu, postavio sanduke u koje građani mogu odlagati isključivo građevinsku šutu nastalu sanacijom.

Osim toga, kao i inače, građani mogu na sva reciklažna dvorišta dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci.