Slavko Orešković novi dekan Medicinskoga fakulteta u Zagrebu

Izvor: RTL

Redoviti profesor u trajnom zvanju u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Slavko Orešković novi je dekan toga fakulteta, a na tu ga je dužnost u četvrtak na izvanrednoj sjednici izabralo Fakultetsko vijeće.

Novi dekan zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskoga fakulteta i KBC-a Zagreb u Petrovoj, gdje ujedno i obnaša funkciju predstojnika Klinike, a na dekansku dužnost izabran je za mandatno razdoblje od akademske godine 2021./22. do akademske godine 2023./24., priopćio je Medicinski fakultet.

Slavko Orešković rođen je 3. veljače 1960. u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1979. a diplomirao 1984. Liječnički pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Gospić od 1985. do 1986. a u razdoblju od 1986. do 1988. radio je u Općoj bolnici Gospić kao liječnik sekundarac na Ginekološkom odjelu.

Magistrirao je 1996., doktorirao je 1999., a 1997. izabran je za asistenta, 2002. za docenta, 2007. za izvanrednoga te 2013. za redovitoga profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2018. biran za redovitoga profesora u trajnom zvanju.

Na stručnom usavršavanju na Stanford Universitiy School of Medicine u Kaliforniji bio je 1994. i 1995.

Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 1992. a od 2004. je uži specijalist iz uroginekologije. Voditelj je predmeta “Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće u žena” na poslijediplomskom doktorskom studiju “Biomedicina i zdravstvo” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te tri poslijediplomska tečaja I. kategorije Medicinskoga fakulteta u Zagrebu s područja uroginekologije.

Mentor je više magistarskih i doktorskih radova, urednik nekoliko knjiga i priručnika, te autor i koautor mnogobrojnih radova.

Član je Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), predsjednik je Hrvatskoga društva za ginekološku urologiju HLZ-a, te potpredsjednik Hrvatskoga društva za ginekologiju i opstetriciju i član Upravnoga vijeća Hrvatskoga društva za ginekološku endoskopsku kirurgiju HLZ-a.

Član je i Hrvatskoga društva za perinatalnu medicinu HLZ-a, Hrvatskoga društva sudskih vještaka HLZ-a te Europske udruge za istraživanje raka (European Association for Cancer Research).