Skupština prihvatila odluke o dodjeli stipendija Grada Zagreba

Izvor: Nacionalno

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u ponedjeljak odluke o stipendijama Grada Zagreba za izvrsnost, za deficitarna zanimanja te za pripadnike romske manjine.

Odlukom o stipendiji za izvrsnost utvrđeno je da se sredstva osiguravaju u gradskom proračunu u neto iznosu u visini 40 posto neto prosječne plaće za učenike u Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza u godini u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje, 55 posto za studente i 65 posto za doktorande.

Propisano je da broj stipendija za dodjelu svake godine utvrđuje gradonačelnik u omjeru zastupljenosti znanstveno-istraživačkih i umjetničkih studija na Sveučilištu u Zagrebu, prema sredstvima osiguranim u gradskom proračunu, a omjer zastupljenosti znanstveno-istraživačkih i umjetničkih studija određuje se prema upisnoj kvoti redovitih studenata u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija.

Broj studenata umjetničkih studija množi se brojem dva, a ako se u jednoj kategoriji ne bi mogao dodijeliti utvrđeni broj stipendija, povećava se broj stipendija u drugoj kategoriji. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici, studenti i doktorandi koji ispunjavaju uvjete, stoji u obrazloženju.

Skupština je prihvatila i Odluku o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, kojih nema na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana potražnja poslodavaca u odnosu na broj nezaposlenih osoba u protekloj godini i prethodnom razdoblju tekuće godine te su izrazito tražena na tržištu rada.

Listu deficitarnih zanimanja za potrebe obrtništva utvrđuje gradonačelnik, a na prijedlog Ureda za demografiju te prema popisu Gradskog ureda za obrazovanje koji je izrađen na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Zagreb i u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb, do 30. travnja tekuće godine. Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u gradskom proračunu, a mjesečna stipendija iznosi 1.500 kuna za učenike 1. razreda, 2.000 kuna za učenike 2. razreda i 2.500 kuna za učenike 3. razreda. Godišnje se dodjeljuje do 150 stipendija učenicima 1. razreda.

U slučaju da se nakon bodovanja utvrdi da više kandidata po pojedinim zanimanjima ima isti broj bodova, pravo na Stipendiju ostvaruju svi kandidati s istim brojem bodova po zanimanjima, stoji u Odluci.

Prihvaćena je i Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. Neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 35 posto za učenike, 50 posto za studente i 60 posto za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.