Škibola traži lex specialis za obeštećenje dužnika CHF kredita

Marin Škibola/Facebook

Nezavisni zastupnik Marin Škibola pozvao je u četvrtak Vladu da slijedom presude Vrhovnog suda na temu konvertiranih kredita u švicarskim francima donese posebni zakonski akt i tako riješi pitanje obeštećenja za dužnike CHF kredita kako se pravosudni sustav ne bi dodatno opteretio s više od 120 tisuća mogućih tužbi.

Trenutno bankama prijeti više od 120 tisuća tužbi za utvrđenje ništetnih ugovora i to je prijetnja za urušavanje pravosudnog sustava, ocijenio je Škibola na konferenciji za novinare u Saboru. Pozvao je stoga Vladu da donese zakonsko rješenje kojim će se taj problem riješiti bez dodatnog opterećenja za pravosudni sustav.

“Svim faktorima pa tako i bankama je trenutno u interesu da Vlada ponudi rješenje kroz zakonski akt lex specialis koji bi ponudio obeštećenje svim građanima na način da ne idu u privatne sudske sporove, a banke primora prekršajnim sankcijama ukoliko to neće učiniti”, rekao je.

Škibola je podsjetio da je odlukom Vrhovnog suda utvrđeno da korisnici kredita u švicarskim francima koji su konvertirali svoje kredite u euro po Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. imaju pravo na tužbe protiv banaka i povrat preplaćenog novca.

“To je veliki pomak u pravosudnom sustavu, za usklađivanje sudske prakse jer su niži sudovi u prošlosti često odbacivali tužbe konvertiranih kredita, međutim, to neće više biti slučaj jer presuda Vrhovnog suda jasno zaključuje da postoji i njihov pravni interes”, ocijenio je.