Sisak: U Županiji pregledano gotovo 28,5 tisuća oštećenih stambenih objekata

U Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa do danas je prijavljeno 37 588 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 28 488, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 340 objekata, a zbog oštećenja njih 3 383. Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 2 861 objekt.

Privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3 411 stambeni objekt.

Uporabljivo i – bez oštećenja je 640 objekata, a uporabljivo bez ograničenja – 5 817.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 12 806 stambenih objekata, izvijestili su iz Sisačko-moslavačke županije.