Sindikat Preporod poziva Crkvu da na sebi primijeni svoje preporuke

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod u četvrtak se osvrnuo na izjavu Hrvatske biskupske konferencije (HBK) u kojoj se kritizira i rad sindikata, te pozvao Crkvu da se sama više uključi u mijenjanje postojećeg društvenog stanja i na sebi primijeni svoje preporuke.

Komisija Iustitia et pax HBK-a objavila je izjavu u kojoj kritizira vlast posebno se osvrćući na pravnu, radnu i socijalnu nesigurnost u hrvatskom društvu.

“Sindikati zbog razjedinjenosti i rascjepkanosti gube u hrvatskom društvu svoju prijeko potrebnu ulogu istinskih boraca za prava radnika i rada”, poručeno je iz HBK-a, a iz Preporoda odgovaraju da je kritika sindikalnog djelovanja gotovo u cijelosti osnovana, no i Crkva bi se trebala više zalagati za poboljšanje stanja.

“Ako iza spomenutih izjava stoje iskrene namjere u pogledu mijenjanja postojećeg stanja, a napose ako će ocjene pratiti i prijeko potrebne promjene u ponašanju Crkve, onda će od uspostave nove prakse korist biti višestruka. Po školstvo, po društvo i po Crkvu”, naglašava sindikat.

Budući da je HBK ocijenio da “u ovom vremenu i hrvatskom društvu trebaju snažne sindikalne organizacije”, iz Preporoda su poručili da bi Crkva trebala dozvoliti vjeroučiteljima da se učlane u sindikate po školama.

“Ako Crkva nije sebi namijenila samo ulogu vrhunaravnog arbitra, onda bismo ovu ocjenu mogli shvatiti kao npr. najavu osnivanja sindikalnih podružnica u vjerskim školama ili kao omogućavanje učlanjenja vjeroučiteljica i vjeroučitelja u sindikate po školama”, stoji u priopćenju.

Naime, tvrdi Preporod, do sada su vjeroučiteljima koji obnašaju sindikalne dužnosti radili probleme katehetski uredi i lokalni župnici.

“Ako ocjene iz Izjave najavljuju neke nove vjetrove u Crkvi po pitanju sindikalnog organiziranja, onda ih vrijedi bezrezervno podržati. Kako školski sindikati značajno participiraju u ukupnom sindikalnom članstvu, evo Crkvi prilike da se s riječi prijeđe na djela i tako pripomogne jačanju sindikata”, ističe se.

Sindikalci su se osvrnuli i na problem radne nesigurnosti ističući kako je i u školama sve rasprostranjenija praksa zapošljavanja na određeno vrijeme.

Najbrojniju skupinu zaposlenih na određeno vrijeme u školama predstavljaju baš vjeroučitelji, a takav oblik zapošljavanja donosi ovisnost o davatelju mandata, podanički odnos prema ravnatelju, katehetskom uredu i župniku, te brojne frustracije uvjetovane nesigurnim radno-pravnim statusom, kaže se u priopćenju.