Silvio Bašić, novi predsjednik Upravnog vijeća KB Dubrava

Vlada je u četvrtak na zatvorenom djelu sjednice razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava Grozdanu Perić, a novim je predsjednikom imenovala Silvija Bašića.

Silvio Bašić dosad je bio državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Razriješene su i članice Upravnog vijeća KB Dubrava Veronika Laušin i Irena Jukić te su novim članovima imenovani Jasminka Hlupić i Vedran Kranjčević.

Damir Vanđelić imenovan je privremenim ravnateljem Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

Što se tiče drugih kadrovskih pitanja, državni službenik Vicko Mardešić ovlašten je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do provedbe javnog natječaja za ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 7. studenoga.

Tomo Medved, predsjednik Vijeća za domovinski pijetet

Tomo Medved imenovan je predsjednikom Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj po položaju, a Stjepan Sučić njegovim zamjenikom.

Imenovani su članovi i zamjenici članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, kao predstavnici Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za pitanja ratnih veterana, nadležnih ministarstava, ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s područja Grada Vukovara, sukladno Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, i to: general pukovnik Marijan Mareković, Zvonimir Frka-Petešić, Ante Deur, Mirela Buterin, Nada Zrinušić, Ivica Šušak, Ivana Prgin, Anto Zelić, Alen Klabot, Krunoslav Šeremet, Ante Nazor, Ljiljana Blažević, Dragutin Guzovski, Tomislav Josić, Franjo Šoljić i Zlatko Zaoborni te njihovi zamjenici.

Razriješen je dio vršitelja članova Upravnog odbora, te su imenovani članovi Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se imenuju na prijedlog UO Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja te na prijedlog ministra nadležnog za prava hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Razriješeni v.d. članovi su Marija Dujić, Tom Kačinari, Željko Marijanović, Tihomir Trešćec, i Leo Erceg. Imenovani članovi na prijedlog Fonda su Marija Dujić, Tom Kačinari, Željko Marijanović, Tihomir Trešćec, a na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora Ante Deur. Leo Erceg imenovan je na prijedlog ministra hrvatskih branitelja, a  Ivana Franić na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja.

Razriješeni su i dosadašnji vršitelji dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Marija Dujić i Tom Kačinari te su istovremeno imenovani predsjednicom i zamjenikom predsjednice Upravnog odbora iz reda imenovanih članova.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća, te je imenovan dio novih članova Upravnog vijeća zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za rad i socijalnu politiku, Gospodarsko-socijalnog vijeća i udruga osoba s invaliditetom.

Razriješeni članovi su Ante Vučić, Vesna Mastela Bužan, Bernard Jakelić, Višnja Stanišić i Zorislav Bobuš. Imenovani članovi na prijedlog ministara su Ante Vučić, Marija Barilić i Zvjezdana Bogdanović. Na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća imenovani su Filip Dujmović, kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Višnja Stanišić, kao predstavnica sindikalne središnjice i Iva Nappholz, kao predstavnica HUP-a. Zorislav Bobuš imenovan je na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.

Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Hrvoja Ćosića i Ilijane Krešić Rajič. Goran Gotal i Ilijana Krešić Rajič predlažu se za nove članove Nadzornog odbora društva Državne nekretnine d.o.o., na novo mandatno razdoblje, temeljem provedenog postupka sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.

Razriješen je dio članova Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru i to: Marko Pavić i Ivana Jakir-Bajo, a Nataša Tramišak i Ante Matijević imenovani su novim članovima.

Razriješen je dosadašnji zamjenik predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma Veljko Kajtazi. Razriješen je i dio članova i zamjenika članova provedbe Nacionalne strategije. Kajtazi je imenovan novim zamjenikom predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, koji je po položaju zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru.