SDP-ova blagajna ima višak od 4 milijuna kuna

Hina

SDP je prošlu godinu završio s viškom prihoda nešto manjim od četiri milijuna kuna, pokazuje godišnji financijski izvještaj koji je stranka objavila na svojim internetskim stranicama, a tim će viškom SDP djelomično zatvoriti preneseni manjak iz prijašnjih godina koji iznosi 12,3 milijuna kuna.

Ukupni prihodi SDP-a ostvareni su u iznosu od 24,25 milijuna kuna što je za 139 tisuća kuna više od plana, a ukupni rashodi u prošloj godini iznosili su 20,34 milijuna kuna i bili su za 31 tisuću kuna veći od planiranih, pokazuje izvješće.

U odnosu na 2017. ukupni prihodi su manji za 4,3 milijuna kuna, a smanjenje je refleksija na tu izbornu godinu gdje su, navodi se u izvješću, ostvareni prihodi po posebnim propisima, refundacije sredstava izbornih promidžbi i povrati sredstava od koalicijskih partnera i kandidata.

Najveći dio prihoda SDP je u prošloj godini ostvario iz državnog proračuna, za redovito godišnje financiranje stranke, i iznosili su 13,46 milijuna kuna odnosno 55,55 posto ukupno ostvarenih prihoda.

Rashodi su u prošloj, u odnosu na 2017. godinu, bili manji za 13,95 milijuna kuna, a najviše se smanjenje rashoda odnosilo za održane lokalne izbore, ali i na mjere ušteda koje su donesene planom restrukturiranja.

Rashodi za zaposlene – njih 49 – iznosili su 5,82 milijuna kuna (28,65 posto od ukupnih rashoda) i za 1,22 milijun kuna manji su nego što su bili u 2017. godini, što je posljedica, navodi se u izvješću, smanjenja broja radnika i nove sistematizacije radnih mjesta.

Materijalni rashodi iznosili su 12,48 milijuna kuna i u odnosu na 2017. bili su manji za 9,46 milijuna kuna.

Na njihovo smanjenje utjecalo je, osim što 2018. godina nije izborna, i provođenje ušteda sukladno planu restrukturiranja.

Viškom prihoda za prošlu godinu od 3,9 milijuna kuna djelomično će se zatvoriti preneseni manjak iz prijašnjih godina koji iznosi 12,3 milijuna kuna, navodi se u izvješću, a razlika manjka prihoda podmiriti će se iz viška prihoda narednih godina.

“Stranka radi na restrukturiranju poslovanja iz kojeg dolazi do smanjenja troškova, ali i povećanja prihoda”, stoji u financijskom izvješću SDP-a.