Savjet za nacionalne manjine: predložiti programe za iduću godinu

Savjet za nacionalne manjine pozvao je udruge i ustanove nacionalnih manjina da mu predlože programe iz izdavaštva, informiranja, kulturnog amaterizma, te programe koji proizlaze iz bilateralnih ugovora koji će se u 2018. sufinancirati iz Državnog proračuna.

Pri utvrđivanju proračunske potpore za te programe, koji se mogu predlagati praktično do božićnih blagdana, Savjet će primjenjivati opće i posebne kriterije.

Rukovodeći se općim kriterijima, Savjet će poticati programe koji čuvaju etnički, kulturni i jezični identitet manjina, a istovremeno integracijom u društvo doprinose razvoju Hrvatske, vodeći pritom računa o broju članova ustanove i udruge koja ih predlaže, dužini djelovanja i njenom dosadašnjem radu. Posebnu pozornost poklanjat će kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture, podupirati programe koji promiču vrednote ustavnog poretka Hrvatske, unapređuju toleranciju i uspostavljaju multietničko i multikulturalno povjerenje.

Posebni kriteriji zapravo kažu da dodjelu financijske potpore mogu zatražiti udruge i ustanove koje su upisane u Registar udruga i Sudski registar ustanova, a u Hrvatskoj su do konca studenoga aktivno djelovale najmanje 36 mjeseci, odnosno ako je riječ o njihovim savezima ili zajednicama, najmanje 24 mjeseca. Udruge i ustanove moraju imati najmanje 20 članova pripadnika nacionalne manjine, a one koje po prvi put podnose zahtjev moraju priložiti dokaz o dosadašnjem djelovanju.

Sve pojedinosti kojima programi moraju udovoljiti, popisane su u Javnom pozivu koji je Savjet objavio u Narodnim novinama 22. studenoga, kada je počeo teći 30-dnevni rok  za prijavu programa.

Za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina, Hrvatska je u ovoj godini u proračunu osigurala 31,8 milijuna kuna. (H)