SANADERU NEĆE BITI TEŠKO PLATITI 14,9 MILIJUNA KUNA KAZNE. Evo što je pronađeno na njegovim računima

Izvor: Nacionalno

Vrhovni sud u svojoj je presudi naložio koja se imovina oduzima od Ive Sanadera i članova njegove obitelji, kako bi se namirio utvrđeni nesrazmjer u njegovoj imovini i imovinska korist od počinjenja kaznenog djela u ukupnom iznosu od 14.896.372,90 kuna, piše Jutarnji list

Sanaderu pritom nije oduzeta niti jedna od nekretnina koje su pod blokadom, nego je spomenuti iznos namiren od sredstava na računima njega i njegove obitelji te konačnim oduzimanjem dijela njegove zbirke umjetnina. Vrhovni sud “prebacio” je tako u vlasništvo Republike Hrvatske 12 umjetničkih slika, mahom ulja na platnu, među kojima su i djela Vlahe Bukovca, a čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 275.000 eura. Riječ je o “Bukovcima” koji su tek kasnije pronađeni u kući Stjepana Fiolića, a gdje ih je Sanader bio sklonio.

Za namirenje ostatka bila su dostatna sredstva na Sanaderovim računima u Hrvatskoj i Austriji, kao i na računima njegove supruge i kćeri koji su tijekom postupka bili blokirani, a sada će sredstva s njih biti trajno oduzeta. Riječ je o milijunskom iznosu u raznim valutama na računima u domaćim bankama na ime Sanadera te njegove supruge i djece, ali i više milijuna kuna u eurima pohranjenim na računima u Austriji, a koji su glasili uglavnom na Sanaderova pokojnoga punca Ivu Šarića.

Naime, otkriveno je kako je Sanader na tim računima držao preko milijun eura. Na jednome od računa u tirolskoj Raiffeisenlandesbank bilo je pohranjeno 701.000 eura, na drugome još 180.000 na trećemu 120.000, dok je u na depozitu u Innsbrucku imao vrijednosnice vrijedne oko 171.000 eura. Usto, zaplijenjeno mu je i 50.000 eura koje je imao u jednom bankovnom sefu u Austriji.