Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku podržao donošenje izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom


Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku organizirao je u srijedu tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o prijedlozima i mogućim rješenjima kojima bi se poboljšao zakonodavni okvir za lakše uključivanje osoba s invaliditetom u postupak profesionalne rehabilitacije i njihovo zapošljavanje. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom nalazi se na dnevnom redu aktualne sjednice Sabora.

Na sjednici su uz predsjednicu Odbora Ines Strenju Linić i članove Odbora nazočili i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), Zajednice udruga osoba s invaliditetom i  Udruge ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske (OSVIT).

Svi sudionici sastanka pozdravili su donošenje izmjena i dopuna važećega Zakona te su se složili da predložene izmjene moraju ponuditi rješenja za ubrzanje i olakšavanje uključivanja nezaposlenih osoba s invaliditetom u postupke profesionalne rehabilitacije, njihovu bržu socijalizaciju i uključivanje u sve sfere društva.

Postupak profesionalne rehabilitacije, kako je predloženo, skratio bi se  na način da se osobe s invaliditetom izravno upućuju u centre za profesionalnu rehabilitaciju na rehabilitacijsku procjenu, bez prethodnog vještačenja, čime se ubrzava njihovo uključivanje  na tržište rada.

U procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom, naglasila je pravobraniteljica Anka Slonjšak, veliki značaj ima preciziranje pojma „razumne prilagodbe“. – Nužno je propisati odredbu Zakona kojom se razumna prilagodba neće odnositi samo na osiguranje tehničkih uvjeta na radnome mjestu predviđenom za osobu s invaliditetom, već je potrebno propisati obvezu razumne prilagodbe i kod provođenja natječajnog postupka, testiranja ili intervjua zbog specifičnosti  različitih vrsta invalidnosti, kazala je Slonjšak. Također je upozorila na važnost edukacije poslodavaca o uvjetima i zakonskim odredbama prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Zakonom treba također preciznije utvrditi i definirati odredbe kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, tj. točnije precizirati razdoblje tijekom kojeg novoosnovani poslodavac nema obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a to je razdoblje od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar, rekla je državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava Majda Burić.

Ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) Damira Benc predstavila je rad, ali i probleme sektora za vještačenje nakon stvaranja jedinstvenog tijela za vještačenje početkom 2015. godine. Među ostalim, istaknula je problem edukacije raznih vidova vještačenja te načina rješavanja predmeta prije i nakon uspostave jedinstvenog Zavoda.

Sada je u fokusu sustavni pristup edukaciji, a vještačenje je interdisciplinarno jer ga obavlja Vijeće vještaka:  doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi.

Razgovaralo se i o važnosti stvaranja uvjeta za opstojnost dosadašnjih i osnivanje novih zaštitnih radionica koje su dužne prema novim uvjetima zaposliti na zaštitnim radnim mjestima 20 posto osoba s invaliditetom.

Kroz podzakonske akte potrebno je regulirati status radnih asistenata, asistenata u nastavi i asistenata u kući za osobe s invaliditetom te uskladiti predmetni Zakon sa Zakonom o radu i drugim relevantnim zakonima, zaključeno je na današnjoj sjednici Odbora.