Sabor: Završeno maratonsko izjašnjavanje o amandmanima

Nastavak sjednice Hrvatskog sabora

Vladinim prihvaćanjem amandmana Žarka Tušeka (HDZ) na predloženi Financijski plan HŽ Infrastrukture, Hrvatski sabor u utorak je završio maratonsko izjašnjavanje o amandmanima na državni i proračune izvanproračunskih korisnika za 2021., započeto jučer.

Tušek, jedini HDZ-ov zastupnik koji je podnio amandman, predložio je da država osigura dva milijuna kuna za projektnu dokumentaciju 1. faze modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zabok-Krapina-državna granica sa Slovenijom.

Od 300-tinjak podnijetih, Vladini predstavnici prihvatili su samo četiri amandmana na proračun, dva SDP-ove Vesne Nađ, jedan Kluba IDS-a i jedan nezavisne Marijane Petir. Sabor će o njima i samom državnom proračunu za 2021. glasovati u srijedu.

Sasvim je izvjesno da će se proračun zadržati u okvirima koje je predložila Vlada, prihodi na razini 147,3 milijarde kuna, a rashodi 157,9 milijardi kuna.

Vladini predstavnici u utorak su, pak, odbili sve amandmane Mire Bulja (Most) na financijske planove Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatskih cesta okrenute Sinju i njegovim infrastrukturnim potrebama.

Sinj i Cetinska krajina najperspektivnije su područje zbog blizine Splita, turističkog i gospodarskog središta, dobrim i sigurnim cestama postali bi njegovo predgrađe, argumentirao je Bulj, no bez učinka.

Nastojeći dobiti Vladinu podršku za svoje prijedloge, ‘zaigrao’ je i na povezanost državnog tajnika Tomislava Mihotića sa sinjskim krajem, a sjetio se spomenuti i predsjednika države Zorana Milanovića.

Pozivam Zorana Milanovića da pokuša pomoći svojim Glavicama, rekao je Bulj nakon što mu je odbijen amandman da se osigura pet milijuna kuna za izgradnju nogostupa na cesti Sinj-Glavice-Han.

Zašto nije prihvaćen ni jedan od mojih 70-ak amandmana kojima sam nastojao pomoći građanima od Prevlake do Iloka, kao ni jedan Mostov, a ukupno ih je bilo 150?, upitao je Bulj.