Sabor: Za konkurentnije brodarstvo i bolji položaj pomoraca

foto HINA/ Bodosplit

Hrvatski sabor u četvrtak planira raspraviti pet točaka, među njima i izmjene Pomorskog zakonika koje bi trebale ojačati konkurentnost hrvatskog brodarstva i osnažiti položaj pomoraca na domaćem i stranom tržištu, smanjiti administrativne barijere i otvoriti put potpunoj digitalizaciji u pomorskom sektoru.

Izmjenama se uvodi jedinstveni centralizirani upisnik brodova u elektroničkom obliku i olakšava predaja zahtjeva za upis u taj upisnik. Uz zahtjev više neće trebati prilagati rješenje o određivanju imena, izvadak iz sudskog registra i dr., dok za isprave na engleskom više neće trebati prijevod, osim u slučaju sumnje u vjerodostojnost.

Hrvatska zastava učiniti će se atraktivnom za upis stranih plovnih objekata, a nacionalno pomorsko zakonodavstvo uskladiti s novim EU rješenjima i odredbama međunarodnih ugovora kojih je Hrvatska stranka. Uz moderniji način vođenja upisnika, to će se postići i uvođenjem poreza po tonaži za jahte, što je jedna od mjera kojom se želi privući što veći broj velikih i “mega” jahti pod hrvatsku zastavu čime bi se i prihodi državnog proračuna s ove osnove značajno povećali.

Predloženim zakonom nastavlja se provedba socijalne reforme kojom se dodatno uređuje status posrednika pri zapošljavanju pomoraca te širi popis slučajeva koji se ubrajaju u 183 dana plovidbe u međunarodnoj plovidbi potrebnih za oslobođenje pomoraca od plaćanja poreza na dohodak.

Zakonom se uvodi mogućnost uključivanja određenog broja dobrovoljaca u sustav traganja i spašavanja. Plan je u ovoj godini uključiti u sustav oko 30 plovila i 60 osoba, u idućoj i narednim godinama 60 plovila i 90 osoba.

Sabor će u četvrtak raspravljati i o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima Klub SDP-a traži da se kod jednoroditeljskih obitelji omogući prijenos prava na treću osobu, tj. baku ili djeda kako bi taj roditelj lakše uskladio posao i roditeljstvo. Klub predlaže i uvođenje isključivo očevog dopusta odnosno poštede od rada u trajanju od 14 dana, te pravo rada ‘na pola’ radnog vremena do navršene 3. godine djetetova života.

Klub SDP-a prijedog je izradio u veljači prošle godine ovlastivši pritom šest svojih zastupnika da ga ‘brani’, troje ih je u međuvremenu napustilo stranku (Milanka Opačić, Mirando Mrsić i Ana Komparić Devčić), pa je Klub za to ovlastio ‘nove’.