Sabor u utorak o korištenju službenih vozila

Nacionalno

Hrvatski sabor ovotjedno zasjedanje počinje u utorak kada će raspravljati o nekoliko izvješća Državnog ureda za reviziju, među njima su i izvješća o financijskoj reviziji političkih stranaka, te učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih državnih automobila.

Poslovanje stranka u 2015. godini

Financijska revizija za 2015. obuhvatila je 18 parlamentarnih i 20 izvanparlamentarnih  stranaka, šest nezavisnih zastupnika i dva nezavisna lokalna vijećnika, subjekte koji su u toj godini ostvarili prihod veći od 100 tisuća kuna.

Nakon opsežnog posla, nepovoljno mišljenje revizije dobila je Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH), 16 stranaka dobilo je bezuvjetno, a 21 uvjetno mišljenje. Revizija nije imala primjedbi na rad nezavisnih saborskih zastupnika,  od dva nezavisna vijećnika jedan je dobio bezuvjetno, a drugi uvjetno mišljenje.

(Ne)izvršenje preporuka iz ranije revizije, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, korištenje poslovnog prostora te financiranje izborne promidžbe, nepravilnosti su koje je Revizija otkrila kod stranaka.

Stranke kojima se Revizija bavila ukupno su uprihodovale 155, 4 milijuna kuna, većinom iz javnih izvora (državnog i lokalnih proračuna), a potrošile 157, 4 milijuna, pa su, ukupno gledajući u ‘minusu’.

Kreditne su im obveze iznosile 40,3 milijuna kuna, što je oko 45 posto njihove imovine, upozoreno je na mjerodavnom saborskom Odboru za financije i državni proračun.  Od svih podignutih kredita, 91 posto se odnosi na tri stranke: HDZ, SDP i HNS (36,8 mil. kuna).

Koliko koštaju službena vozila?

Službena vozila proračunskih korisnika, njih gotovo devet i pol tisuća, porezne su obveznike u 2014. godini stajala 366 milijuna kuna, u tu su svotu uračunati ‘samo’  izdaci za gorivo, registraciju, osiguranje, naknada za najam, ali ne i troškovi nabave vozila, otkriva Revizijsko izvješće o učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila korisnika državnog proračuna.

Prema Registru proračunskih korisnika, u rujnu 2015. godine 636 korisnika imalo je gotovo  9500 službenih vozila, preciznije 504 korisnika, jer njih 128 nije imalo službena vozila, četiri korisnika iz sigurnosnog sustava, pozivajući se na mjerodavni im zakon, nisu dostavili podatke o broju službenih vozila.

Revizija upozorava da nisu propisani način i uvjeti obnavljanja voznog parka, da nije utvrđen okvirni broj potrebnih vozila kao ni opravdanost nabave za svako. Postupci javne nabave i utvrđivanje potreba traju predugo, prije nabave automobila ne preispituje se je li najčešće korišteni model nabave putem operativnog najma i najisplativiji, odnosno ima li možda i povoljnijih načina.

Revizija zamjera i način evidencije o korištenju službenih vozila, često se ne unose svi propisani podaci, a kod kontrole potrošnje goriva nema usporedbe po grupama ili modelima vozila.

Zbog svih tih nepravilnosti Državni ured za reviziju zaključuje da je nabava i pravilnost korištenja tek djelomično učinkovita, dakle da ima puno prostora za poboljšanja.

Zastupnici, koji su se nakon dvomjesečnog odmora u petak vratili u saborske klupe, u utorak će raspraviti i izvješća Državne revizije o učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima, o učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama, radu nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu općina, gradova i županija.

H/D.P.