Sabor u srijedu raspravlja o žigu, industrijskom dizajnu, zemljopisnom podrijetlu i zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Foto: Nacionalno

Hrvatski sabor plenarno zasjedanje u srijedu započinje objedinjenom raspravom o više zakonskih prijedloga – o patentu, žigu, industrijskom dizajnu, oznakama zemljopisnog podrijetla i izvornosti proizvoda, te zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda.

Usvajanjem tih zakona trebao bi se postaviti pravni okvir za učinkovitiju provedbu postupka provjere prvostupanjskih odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznavanje patenta, prava žiga, industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda, te priznanje zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

Time će se pravni okvir uskladiti s nastalim promjenama u upravnom sudovanju. Učinkovitost postupanja i pravna sigurnost stranaka dodatno će se unaprijediti propisivanjem hitnosti rješavanja tih upravnih predmeta pred Upravnim sudom u Zagrebu, a smanjit će se i troškovi stranaka u postupku.

Viši stupanj pravne sigurnosti u području zaštite prava industrijskog vlasništva trebao bi doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog tržišta za ulaganja u inovacijske i kreativne aktivnosti, koje značajno doprinose gospodarskom i društvenom razvoju, za što je djelotvorna zaštita intelektualnog vlasništva značajan čimbenik. (H)