Sabor u srijedu o izmjenama Zakona o policiji, puno izmjena …

Foto: Nacionalno

Hrvatski sabor u srijedu nastavlja zasjedanje raspravom o izmjenama Zakona o policiji koje, među ostalim, pojednostavljuju podnošenje izvješća o radu policije koje ubuduće neće uključivati samo podatke o obavljanju policijskih poslova,  već i sve druge podatke o radu policije.

 Izvješće će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sastavljati glavni ravnatelj policije i podnositi ga ministru unutarnjih poslova, on Vladi, a ona Hrvatskom saboru, i to najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu

 Izmjene predviđaju i osnivanje povjerenstva za rad po pritužbama, a u njemu bi bila dva predstavnika MUP-a koje imenuje ministar, te deset predstavnika građana koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor. 

 Kao novina, propisuje se novčana naknada za članove povjerenstva iz reda građana u iznosu pet posto prosječne neto plaće isplaćene u Hrvatskoj u prethodnoj godini.

 Omogućuje se prijem u policiju i osobama sa završenom školom u trogodišnjem trajanju.

 Uvodi se naknada za stanovanje čiju visinu odlukom određuje ministar, a pravo na nju imali bi policajci raspoređeni u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta, koji nemaju riješeno stambeno pitanje te ne primaju naknadu troškova međumjesnog prijevoza.

 Ovo bi pravo ostvarivali i policijski službenici kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku, ili obratno, bez obzira na udaljenost.

 Na dnevnom redu u srijedu su i tri zakona iz vodokomunalnog sektora – zakon o vodnim uslugama, o vodama te izmjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

 Cilj Zakona o vodnim uslugama je, među ostalim, postizanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga, čime se stvaraju pretpostavke za ujednačavanje cijena, odnosno uspostava jedinstvene cijene vode na jednom uslužnom području. 

 “Osigurava se uspostava sveobuhvatne ekonomske regulacije cijene vode putem Vijeća za vodne usluge. Cilj je spriječiti monopolske i visoke tarife, ali i podcijenjene tarife”, istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

 Vezano za prijedlog zakona o vodama, ministar je poručio kako mu je osnovni cilj poboljšati stanje vodnih ekosustava, promicati održivo korištenje voda, odnosno dugoročnu zaštitu raspoloživih vodnih resursa, kao i ublažavanje posljedica poplava i suša.

 Što se tiče izmjena Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, njime se uz ostalo uređuju namjena i naknada za uređenje voda koje pripadaju jedinici lokalne samouprave.