Sabor u petak o ‘novoj hrani’ i pravilima za stavljanje na tržište EU

Foto: Nacionalno

Hrvatski sabor u  petak će raspravljati o prijedlogu provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ‘novoj hrani’, koja popisuje postupak odobravanje ‘nove hrane’ i pravila za njezino stavljanje na tržište Europske unije, nakon čega bi trebalo uslijediti glasovanje o dosad raspravljenim točkama.

Novom hranom smatra se sva hrana koja se nije u značajnoj mjeri upotrebljavala za prehranu ljudi unutar Europske unije prije 15. svibnja 1997. , primjerice hrana koja se sastoji ili je proizvedena od mikroorganizama, gljivica ili algi ili koja je iz njih izolirana.
Tim zakonskim prijedlogom se zakonodavstvo Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije.

N/H