Sabor u četvrtak o OPG-ovima i novoj pravobraniteljici za djecu

Prijedlozi zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) i o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, izbor nove pravobraniteljice za djecu, teme su kojima će se u četvrtak baviti Hrvatski sabor.

Zakon o OPG-u, kao poseban zakon trebao bi utvrditi uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti na OPG-u, te prava i obveze nositelja OPG-a i njegovih članova.

OPG se u zakonu definira kao strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Ciljana skupina koju će zakon obuhvatiti je 62.128 OPG-ova čiji su nositelji mlađi od 56 godina, a gospodarstva su uglavnom tržišno orijentirana.

Pred Sabor na drugo čitanje dolazi prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi koji teži urediti tržište i kazniti pojavu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava znatna tržišna snaga otkupljivača ili prerađivača te trgovaca u odnosu na njihove dobavljače.
Trgovcima, čiji godišnji prihodi prelaze 100 milijuna kuna, zabranjuje se korištenje pozicije kojom proizvođačima nameću različite ugovorne kazne. Pod istim monitoringom će biti i ostali u lancu opskrbe hranom, odnosno veliki otkupljivači i prerađivači s više od 50 milijuna kuna godišnjih prihoda.

Zastupnici će raspraviti i prijedlog Odbora za obitelj, mlade i sport da novu pravobraniteljicu za djecu, na mandat od osam godina, izaberu između Helence Pirnat Dragičević i Tatjane Holjevac, taj prijedlog Odbor je utvrdio nakon što je saslušao pet kandidata koliko ih se javilo na javni poziv za pravobraniteljicu.

Pravnica Pirnat Dragičević zaposlena je u Državnom odvjetništvu kao viša državnoodvjetnička savjetnica. Do 2016. bila je članica Vijeća za djecu i sudjelovala u izradi Nacionalne strategije za prava djece do 2020. godine.

Pravnica Holjevac pravna je savjetnica u Hrvatskom pravnom centru gdje radi na pružanju pravne pomoći djeci bez pratnje stranih državljana, edukaciji socijalnih radnika, posebnih skrbnika, policijskih službenika koji rade s djecom.

Nova pravobraniteljica bira se temeljem novog zakona koji je donijet ljetos nakon što je prethodni zakon Ustavni sud ocijenio nesuglasnim s Ustavom jer je donesen običnom, a ne većinom svih saborskih zastupnika. Oporba je prozivala vlast da ga donosi samo da bi smijenila dosadašnju pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić, koja je na tu dužnost izabrana u mandatu lijeve vlade, prije nešto više od tri godine. (Hina)