Sabor: Suglasnost za upućivanje Oružanih snaga u devet misija

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Hrvatski sabor suglasio se u petak da se pripadnici hrvatskih Oružanih snaga upute u devet međunarodnih mirovnih misija i operacija NATO-a, EU-a i UN-a u idućoj i 2022. godini.

Riječ je o operacijama potpore miru KFOR na Kosovu, „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, operaciji u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj, u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2, u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ te u operacijama UN-a.

O šest odluka Sabor je glasova pojedinačno, a dobile su od 108 do 112 zastupničkih glasova.

U operaciji KFOR trenutno je raspoređen 33. hrvatski kontingent sa 36 pripadnika Oružanih snaga RH i dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ), u idućoj i 2022. godini kontingent se povećava na do 150 pripadnika.

Hrvatske Oružane snage sudjelovale su u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u 2018., 2019. i 2020. sa po 33 pripadnika i brodom Hrvatske ratne mornarice (HRM), sada se će se uputiti do 35 pripadnika brodom HRM-a.

U Borbenoj skupini u Poljskoj trenutno je raspoređen šesti hrvatski kontingent sa 80 pripadnika, u idućoj i godini iza uputit će se do 90 pripadnika.

U aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 tijekom 2021. i 2022. uputit će se do pet pripadnika OSRH.

Hrvatska će nastaviti sudjelovati u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ sa do 25 pripadnika u idućoj i 2022. godini.

Pripadnici Oružanih snaga RH u prošloj i ovoj godini sudjelovali su u tri operacije potpore miru UN-a u Aziji, Africi i na Bliskom istoku i to u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP), u Zapadnoj Sahari (MINURSO) i u Libanonu (UNFFIL). I dalje će tamo biti prisutna na način da se u te operacije u idućoj i 2022. sveukupno uputi do 17 pripadnika hrvatskih Oružanih snaga.

Nisu prihvaćeni amandmani SDP-a i Zeleno-lijevog bloka da Vlada jednom godišnje podnese Saboru posebno izvješće o operacijama u kojima sudjeluju hrvatske Oružane snage.

Sabor je, naime prihvatio objašnjenje državnog tajnika u MORH-u Zdravka Jakupa da će ga Vlada, „na način koji je i do sada“ i u budućem Godišnjem izvješću o obrani, izvijestiti o sudjelovanju Oružanih snaga RH u pojedinoj misiji ili operaciji u inozemstvu.