Sabor: Pohvale radu Agencije za mobilnost i programe EU

Foto: Nacionalno

Saborski zastupnici pohvalili su u utorak rad Agencije za mobilnost i programe Europske unije te poduprli zakonski prijedlog koji omogućuje proširenje njezina djelokruga u području izobrazbe, mladih i znanosti te prijavljivanja i provođenja projekata financiranih novcem iz EU.

Novi zakon Vlada predlaže zbog povećanja opsega poslova Agencije, novih programa i inicijativa te nužnosti reorganizacije rada i tijela Agencije.

“Dobro je što Agencija ide u korak s vremenom i da je otvorena prema javnosti, da radi transparentno i ispunjava u potpunosti svoju svrhu”, hvalila je rad Agencije Sabina Glasovac u ime Kluba SDP-a. “Kamo sreće kad bi sve agencije imale ovakve učinke”, poručila je.

Vesna Bedeković je u ime Kluba HDZ-a istaknula neizmjernu važnost ulaganja u ljude, što Agencija radi preko svojih programa kroz koje je u osam godina prošlo više od 40.000 znanstvenika, profesora, studenata.

Agencija je u pretpristupnom razdoblju ugovorila projekte vrijedne dva milijuna i 800 tisuća eura, a nakon ulaska Hrvatske u EU, u sklopu Programa za cjeloživotno učenje i Programa mladi na djelu od 2011. do 2013., ugovorila je 1579 projekata vrijednih 26 milijuna i 980 tisuća eura. Nakon toga je, 2014. i 2015. godine, počela provedba nove generacije programa EU Erasmus+ za područje obrazovanja mladih i sporta, navela je Bedeković.

Sanja Putica (HDZ) smatra da bi snažan financijski potencijal, koji se vidi unutar Agencije, mogao biti dobar vodič Ministarstvu obrazovanja i znanosti da razmisli o promjenama zakonodavnog okvira o radu i drugih agencija kako bi unaprijedile svoj rad.

U nastavku zasjedanja zastupnici su nastavili raspravljati o konačnom prijedlogu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. (Hina)