Sabor: Odbijen amandman HNS-a na Zakon o udomiteljstvu

Hina

Predstavnica Vlade u odsutnosti zastupnika HNS-a u sabornici odbila je u petak amandman HNS-a na Zakon o udomiteljstvu po kojemu bi istospolni i neformalni životni partneri imali mogućnost udomljavanja djece.

Vodeći prvenstveno računa o zaštiti djeteta i naboljeg interesa djeteta nije moguće prihvatiti amandman u predloženom obliku, kazala je Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

“Institut udomiteljstva proizlazi iz socijalne usluge smještaja radi čega se u svom određenju u bitnome naslanja na osnovni zakon o socijalnoj skrbi koji obitelj u smislu zakona definira kao zajednicu koju čime bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive”, dodala je.

Nisu prihvaćeni ni ostali oporbeni amandmani na taj zakon.

Neprisustvo predstavnika Kluba HNS-a u Saboru da brane svoj amandman na Zakon o udomiteljstvu navelo je oporbu da ocijeni kako je riječ o igrokazu kako bi se pažnja skrenula s važnijih tema u državi.

Arsen Bauk istaknuo je da će u konačnici sudovi morati poštivati praksu Europskog suda za ljudska prava i omogućiti osobama koje žive u životnom partnerstvu jednak pristup ovoj socijalnoj usluzi.

“Dakle ovo je jedan igrokaz kojim HNS dokazuje svoju liberalnu, a HDZ svoju konzervativnu crtu na račun dosadašnje prakse Europskog suda za ljudska prava i na račun toga da se skrene pažnja s bitnijih stvari u zemlji”, ustvrdio je.

Da je riječ o igrokazu o navodnom sukobu HDZ-a i HNS-a smatra i Nikola Grmoja (Most). “Zastupnika HNS- a ovdje uopće nema i ovo pokazuje da je sukob fingiran kako bi puno važnije teme prošle van fokusa javnosti”, kazao je.

Grmoja smatra da se pažnja želi skrenuti s Marakeškog sporazuma tvrdeći da na saborskom Odboru za vanjsku politiku suprotno Poslovniku nije donesen zaključak o tom dokumentu i podsjetio da je predsjednik tog Odbora Miro Kovač odbio prijedlog da Sabor raspravlja o Marakeškom sporazumu.

Sličnog su stava i Ivan Pernar (Živi zid) i Hrvoje Zekanović (Hrast) koji nedopustivim ocjenjuju da se o Marakeškom sporazumu ne raspravlja u Saboru.

Goran Beus Richembergh (Glas) pozvao je Vladu da se ne sramoti jer, tvrdi , jasno je da će Zakon o udomiteljstvu morati ići na ocjenu ustavnosti.

Predstavnik Vlade u petak je u Saboru odbio i sve oporbene amandmane na izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Izmjenama tog zakona država po prvi put u povijesti predlaže zakon koji zabranjuje podzakup, kad se poslovni prostor dade u zakup nema podzakupa. Također propisuje kriterije pod kojima se poslovni prostori mogu prodati sadašnjem zakupniku, propisuje koji se prostori neće prodavati, kao i da prostor u vlasništvu države više se neće moći prodati na obročnu otplatu, nego isključivo kroz jednokratno plaćanje.

Odbijeni su i oporbeni amandmani na Zakon o državnoj izmjeri i katastar nekretnina, te na izmjene Zakona o osiguranju kao i amandman Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

Prihvaćeni je samo amandman HDZ-a na Zakon o Središnjem registru državne imovine vezan za prekršajne odredbe u zakonu, te amandmani HDZ-a na Zakon o osiguranju.

Na rebalans proračuna za 2018. ministar financija Zdravko Marić odbio je jedina dva amandmana Živog zida kojim su tražili dodatna sredstva za razvoj znanstveno istraživačke djelatnosti te za prehranu učenika u školama.

Prijedlogom  izmjena državnog proračuna za 2018. godinu ukupni prihodi povećavaju se  za 144 milijuna kuna u odnosu na originalno planirane, te će iznositi 129,2 milijarde kuna. (H)